Manage smartly
+420 567 309 136

GINIS umožňuje automatickou konverzi, archivní formáty vznikají na pozadí

Nová aplikace Dokumentový konverzní server (DKS) zajišťuje rychlou a bezobslužnou centralizovanou konverzi (změnu datového formátu) dokumentů do formátů vhodných k dlouhodobému uložení.
Tyto dokumenty jsou z klientské aplikace přes komunikační službu vloženy do vstupní složky, kterou DKS pravidelně kontroluje a provádí konverzi do výstupních dokumentů v archivním formátu (např. PDF/A-1b).

Výsledné dokumenty po konverzi je možné opatřit uznávaným elektronickým podpisem a časovým razítkem garantujícím integritu elektronického dokumentu. Následně se tyto dokumenty automatizovaně vrací zpět klientské aplikaci, která je uloží do příslušných úložišť. Konvertovaný dokument lze připojit k původní evidenční kartě. 

DKS-(1).jpg

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr