Manage smartly
+420 567 309 136

GORDIC Region Tour 2014 měla zastávku u Sečské přehrady

Ve dnech 29. až 30. května proběhl již 9. ročník setkání uživatelů systému GINIS v rámci Region Tour 2014, v gesci Distributora – KMS software Jihlava. Setkání se opět konalo Kongres hotelu Jezerka nedaleko Sečské přehrady. Pozvání na akci tentokrát přijali zástupci 2 regionálních rad regionů soudržnosti, 4 krajských úřadů, 4 magistrátů, 20 městských úřadů a Energetického regulační úřadu.
Region tour

Pro pracovníky zúčastněných organizací byl opět připraven bohatý výběr prezentací, jehož hlavní část tvořily aktuální informace z oblasti majetku - nové verze a podpory novely ČÚS 708, kterou přednesl Libor Vilímek, specialista v oblasti MAJ GINIS. S horkými novinkami z oblasti metodiky hosty seznámili Bohumír Čech a Jaroslava Vítkovičová z metodické sekce GORDIC®. Miroslav Čejka, vedoucí metodiky spisové služby, přiblížil účastníkům akce některé aspekty a nástrahy práce s digitálními dokumenty, jejich uchováváním a skartací.

Neméně zajímavou oblastí byly informace o Rozklikávacím rozpočtu a jednoduchém řešení Datových skladů (tzv. Basic DWH), o kterých hovořil ředitel GORDIC® Distributora RNDr. Ivan Kugler. Rozklikávací rozpočet je jednou z komponent tzv. Interaktivního úřadu, tedy skupiny aplikací, které přispívají k tomu, aby úřad vystupoval vůči veřejnosti jako transparentní a otevřený. Datové tržiště BASIC vychází z mnohaletých zkušeností a příkladů praxe na úspěšných realizacích projektů datových skladů a nástrojů Business Intelligence. Řešení se vyznačuje zejména rychlostí implementace a velice příznivou cenou.

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr