Manage smartly
+420 567 309 136

GORDIC® WIN nyní jako GINIS® Express

Vážení klienti, s platností od 1. července 2014 byl informační systém GORDIC® WIN zahrnut do struktury edic informačního systému GORDIC® GINIS® s označením GINIS® Express.
K tomuto kroku jsme se rozhodli z důvodu lepší komunikace, posílení značky GINIS® a zpřístupění některých nových benefitů uživatelům stávajícího systému GORDIC® WIN. Přechod na edici GINIS® Express Vám přinese:

 • modernější řešení odpovídající současným trendům v IT,
 • možnost disponovat silnou a v oboru respektovanou značkou,
 • zpřístupnění pokročilejší technologie za přijatelné ceny,
 • nenásilný přechod od jedné platformy ke druhé se zachováním jednotné metodiky,
 • větší přehled o produktech díky sjednocenému názvosloví,
 • zjednodušení a urychlení případného dalšího rozšiřování systému o nové komponenty,
 • nižší nároky na přípravu a organizaci výběrového řízení při případném přechodu na vyšší edici,
 • lepší možnosti sdílení zkušeností a inspirace u dalších klientů díky silnější komunikaci značky,
 • nový a přívětivější vzhled aplikací,
 • možnost využít vyšší stupeň integrace aplikací (SQL verze),
 • zjednodušení číselníků díky využití společné databáze externích subjektů (SQL verze),
 • sjednocení ovládání všech modulů včetně klávesových zkratek (SQL verze),
 • zjednodušení administrace modulů a snazší zálohování (SQL verze).
Věříme, že tuto změnu přijmete s pochopením a že její postupné zavádění do praxe přinese nám jako dodavateli a především Vám, jako našim klientům, do budoucna řadu přínosů.

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
 • Aktualizace software
 • Metodologie
 • Zprávy vlastní
 • Zprávy cizí
 • Řešení
Potvrdit výběr