Manage smartly
+420 567 309 136

Město Albrechtice prováže Mzdy a Personalistiku, využije potenciál obou agend

Město Albrechtice využívá software GORDIC® již řadu let. S modulem Práce a mzdy (PAM) pracující úředníci od roku 2010. „Aplikace nám usnadňuje práci a funguje velice dobře. V případě potřeby jsou úpravy provedeny servisními pracovníky bez zbytečných odkladů, říká Zdeňka Kostrošová, referentka finančního odboru a mzdová účetní.
Aplikace PAM obsahuje malou personalistiku, která nabízí některé personální údaje. „V této personalistice nám však chybí hlídání některých personálních údajů, a to je hlavní důvod, proč máme zájem o rozšíření o modul Personalistika,“ dodává Zdeňka Kostrošová.

Zájem o personalistiku roste
O Personalistiku (PER) je v současné době obecně velký zájem, vzhledem k potřebě vést co nejpodrobněji informace o zaměstnancích. Každý zaměstnanec má založenu svoji kartu, kde se evidují všechny relevantní informace o daném pracovníkovi. Propojením modulů PAM a PER získá úřad plný potenciál obou agend.

Svou práci zefektivní nejen mzdoví účetní, ale i pracovníci personálních oddělení. Například přechody v rámci změn platových tarifů, výpočty nároku na dovolenou, atd. jsou prováděny automaticky. K docílení větší efektivity a rychlosti je možné předávat výplatky elektronicky. Systém je zajištěn heslem, aby nedošlo ke zneužití dat. 

Městský úřad Albrechtice

Propojení logickým krokem
Fungování programu PAM se na úřadě města Město Abrechtice osvědčilo. Mzdové účetní nejvíce oceňují jednoduchost a snadné ovládání programu a současně zachování maximální funkčnosti programu. Líbí se jim možnost snadného předání příkazů k vyplacením mezd z modulu přímo do banky, k zaúčtování přes modul Finanční účtárna (FUC) až k účetní, která vše zaúčtuje díky přednastaveným kontacím. I vzhledem k této spokojenosti město zažádalo o zmiňované rozšíření agendy o modul PER.

Pam_final_web.jpg
Změna pracovního poměru v aplikaci GINIS PAM  

Personalistika má být nasazena ve zkušebním provozu v prvním čtvrtletí roku 2015. V modulu Práce a mzdy jsou již vloženy mnohé informace o zaměstnancích. Ty se při propojení na PER převedou a není nutné jejich nové zapisování do dalšího programu. Mzdová účetní následně doplní chybějící informace a program bude plnohodnotně připraven k práci.

Ing. Tomáš Appl

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr