Manage smartly
+420 567 309 136

Město Boskovice používá elektronickou finanční kontrolu

Od začátku října tohoto roku je na Městském úřadě v Boskovicích spuštěna elektronická finanční kontrola.
Od začátku října tohoto roku je na Městském úřadě v Boskovicích spuštěna elektronická finanční kontrola, čímž se úřad přidal mezi další města, která se snaží o maximální elektronizaci svých dokumentů. Součástí tohoto procesu je finanční kontrola po vzniku závazku u došlých faktur a platebních poukazů. Financování tohoto projektu proběhlo z výzvy 89 IOP.

Město si od zavedení elektronické finanční kontroly slibuje zrychlení schvalovacího procesu a zlepšení řízení v organizaci. Díky dostatečnému otestování proběhlo nasazení celého řešení do ostrého provozu bez větších komplikací.

Boskovice.JPG

Oblast finanční kontroly organizací veřejného sektoru zahrnuje interní audit, veřejnoprávní kontrolu, finanční kontrolu mezinárodních smluv a tzv. řídící kontrolu, která je někdy za finanční kontrolu mylně zaměňována. V polovině roku 2015 má vstoupit v platnost nový zákon, upravující tuto oblast. S jeho přijetím stoupne také význam softwarové podpory finanční kontroly v organizacích.

Více o řešení softwarové podpory finanční kontroly zde.

 
 
 
 

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr