Manage smartly
+420 567 309 136

Městská část Praha 17 – Řepy spustila rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Městská část Praha 17 – Řepy spustila na svých internetových stránkách aplikaci ke zvýšení otevřenosti úřadu při nakládání s veřejnými finančními prostředky - rozklikávací rozpočet GORDIC®. Občané městské části i širší veřejnost se tak mohou jednoduchou formou seznámit s očekávanými příjmy a výdaji úřadu městské části i skutečným plněním rozpočtu a jeho položek.

Rozklikávací rozpočet reaguje na poptávku po jednoduché, graficky přívětivé formě uveřejňování přehledu hospodaření organizací veřejné správy. Ve standardní nabídce je připravena sada pohledů dle základního rozpočtového a organizačního členění rozpočtu. K dispozici je například náhled na příjmy a výdaje podle jednotlivých odborů nebo detailní zobrazení na akce s rozpadem až na primární doklady.

Výhodou rozklikávacího rozpočtu od společnosti GORDIC® je fakt, že aplikace zobrazuje ekonomická data z informačních systémů firmy bez zapojení dalších dodavatelů a s tím souvisejících nákladů. Řešení umožňuje nastavit úroveň zveřejňovaného detailu informací podle přání úřadu a mj. podporuje mobilní zařízení, jako jsou tablety a chytré telefony.

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr