Manage smartly
+420 567 309 136

Městský úřad Moravský Beroun prošel kompletní výměnou ekonomického systému

Starší systém byl na přelomu let 2013/2014 nahrazen informačním systémem GORDIC GINIS. Hlavní výhodou nového systému je kompletní propojení většiny ekonomických agend (knihy došlých a odeslaných faktur, účetnictví, komunikace s bankou, výběr poplatků) s řadou dalších agend, které je město povinné vést.
Starší systém byl na přelomu let 2013/2014 nahrazen informačním systémem GORDIC GINIS. Hlavní výhodou nového systému je kompletní propojení většiny ekonomických agend (knihy došlých a odeslaných faktur, účetnictví, komunikace s bankou, výběr poplatků) s řadou dalších agend, které je město povinné vést. Kompletní výměnu a implementaci informačního systému prováděli servisní pracovníci ASI informační technologie s.r.o. VAR GORDIC Východ. Nasazovala se spisová služba, registry a ekonomické moduly. V průběhu procesu implementace systému, převodů a školení byli pracovníci firmy jednotlivým referentům i vedení „při ruce“ v řešení jejich dotazů a připomínek.

Moravsky-Beroun-radnice_web.jpg
 
Zavedení kompletní ekonomiky
Zavádění obsáhlého systému ekonomických modulů s sebou neslo několik těžkostí. Hlavní bylo, že městský úřad do té doby nevyužíval tak velké množství modulů a funkčností, kolik systém GORDIC nabízí. Hlavní účetní a vedoucí finančního odboru, Miroslava Škařupová, řekla: „Přechod na Ginis byl náročný, protože jsme najednou začali využívat více modulů, než dříve. Máme velmi rozsáhlou hospodářskou činnost, která vyžaduje jiné sledování příjmů a výdajů, takže při nastavování jednotlivých aplikací jsme se potýkali s menšími problémy. Přechod na nový mzdový program, program evidence majetku a převod starých pohledávek do nové aplikace DDP také nebyl zpočátku jednoduchý.“

Po dokončení implementace a nasazení do ostrého provozu projevili velkou spokojenost zaměstnanci městského úřadu s propojením modulů pokladna a evidence poplatků za výběr poplatků jako je svoz komunálního odpadu, poplatků za psy a dalších, které město vybírá. Dále ocenili společný seznam Externích subjektů.  „Jsme velmi spokojeni s provázáním agendy Daně dávky poplatky a automatickým párováním plateb z banky a pokladny. Dále se nám hodně líbí společná databáze subjektů, které spolupracují s městem v aplikacích DDP, KDF,KOF, spisová služba, atd,, dodává účetní finančního odboru Romana Pisemská, která s danými moduly pracuje.

A co nový software přinesl obyvatelům města?
Vzhledem k transparentnosti úřadu, která je v současnosti vyžadována, byl zprovozněn na městském úřadě takzvaný Rozklikávací rozpočet. Rozpočet je umístěn na webových stránkách města a občané si mohou jednoduše prohlédnout financování různých aktivit a kompletní ekonomickou stránku financování města. Rozklikávací rozpočet byl financován přes projekt Strategie řízení města Moravský Beroun, do kterého se město zapojilo v roce 2013. Výsledkem projektu bylo zprovoznění modulů Rozklikávací rozpočet a Elektronická podpisová kniha. Nasazením, rozklikávacího rozpočtu úřad očekává zlepšení komunikace úřadu s občany.
Ing. Tomáš Appl
 
Moravský Beroun, malé městečko nazýváno bránou do Nízkého Jeseníku, letos slaví 675 let od svého založení.  Žije zde více než 3 000 obyvatel. Okolí upoutá návštěvníky hlavně svou malebností, nezaměnitelnou atmosférou malých vesniček a neporušených přírodních scenérií.
Moravský Beroun je známý také díky minerální vodě Ondrášovka, která se čerpá v městské části Ondrášov, již od roku 1260. Historie města je spjata s hornickou činností, na památku toho mají ve znaku kleště a hornické kladivo, dále hvězdu a medvěda.

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr