Manage smartly
+420 567 309 136

Nový rok přináší matrikám nové povinnosti

Vyhláškou č. 192/2014 Sb. se s účinností od 1. ledna zavádí pojem přísně zúčtovatelný tiskopis. Jedná se o dokument rodný list, oddací list, úmrtní list, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství. Tyto tiskopisy mají nové zajišťovacími prvky proti jejich padělání a pozměnění.
Matričním úřadů se tímto právním předpisem rovněž ukládá povinnost vést přehled o přijatých, vydaných, poškozených nebo znehodnocených tiskopisech. Tuto evidenci je možné vést v modulu MTK verze 3.74. Podpora vedení přehledů tiskopisů umožňuje například hromadnou evidenci tiskopisů (po zadání série, začátku a konce číselné řady), přidělování čísel tiskopisů vydávaným dokladům, změnu stavu tiskopisu (přijatý, vydaný, poškozený, znehodnocený) a samozřejmě tisk přehledových sestav.

MTK_web.jpg

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr