Manage smartly
+420 567 309 136

Občané Prahy 12 mají přehled o rozpočtu

"Rozklikávací rozpočet už dnes patří mezi základní nástroje veřejné kontroly hospodaření institucí i radnic. Proto se i naše městská část rozhodla umožnit svým občanům sledovat plnění rozpočtu tímto efektivním a transparentním způsobem," říká zástupkyně starosty MČ Praha 12 Ing. Hana Jandová.
Ing. Hana Jandová

Paní místostarostko, mělo toto rozhodnotí širokou podporu u vedení města?

Ve finančním výboru městské části dlouho nebyla podpora pro zavedení rozklikávacího rozpočtu od zástupců všech stran. Proto jsme jeho provoz zatím objednali pouze na jeden rok tak, aby se nové vedení radnice mohlo rozhodnout, zda bude v informování veřejnosti i nadále tímto způsobem pokračovat.

Jaký způsobem probíhala realizace rozklikávacího rozpočtu?
Nechtěli jsme zatěžovat naše IT oddělení, spravovat další servery, atd., proto jsme zvolili cloudové řešení. Implementace proběhla velice rychle, za 14 dní jsme měli rozklikávací rozpočet k dispozici.

Měli jste nějaké speciální požadavky?
Chtěli jsme, aby byla vzata v úvahu naše speciální metodika v oblasti evidence akcí. Naše akce identifikujeme na 13 míst, oproti základnímu nastavení v softwaru na 7 míst. Požadovali jsme také úpravu pohledů v souvislosti s rozdělením kompetencí na úřadě.

V čem vidíte hlavní přínos tohoto řešení?
Občané budou moci sledovat plnění plánovaných příjmů i výdajů téměř on-line, protože aktualizace bude probíhat 1x za měsíc po uzavření účetnictví. Věřím, že rozklikávací rozpočet umožní občanům lépe se seznámit a orientovat v hospodaření radnice.

Vyznají se v něm lidé?
Struktura členění výdajů v rozklikávacím rozpočtu se liší od členění výdajů ve schváleném rozpočtu. Rozklikávací rozpočet je členěn dle rozpočtové skladby, tedy stejné položky jsou na jednom místě pro celou městskou část. Ve schváleném rozpočtu jsou výdaje rozděleny podle jednotlivých odborů. Pro úplné porozumění rozpočtové problematiky by zájemci měli pracovat také se schváleným rozpočtem a Závěrečným účtem, tedy s celoročním hospodařením městské části.

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr