Manage smartly
+420 567 309 136

Pozor na soulad s IISSP, podmínky budou v novém roce přísnější

Od 1. ledna 2015 mají organizační složky státu, jež mají povinnost komunikovat s Integrovaným Informačním Systémem Státní Pokladny (IISSP), zpřísněné podmínky pro soulad stavů mezi jimi interně využívaným informačním systémem a IISSP.
Nově musí být mezi systémy shodné stavy nejpozději do desátého dne od konce předešlého měsíce. To proto, že jednotlivá měsíční období budou v IISSP uzavírána. Pro tento účel byla vyvinuta funkcionalita s možností získávání a následného porovnávání stavů rozpočtu a čerpání rozpočtu ke konkrétnímu datu z IISSP přímo v informačním systému GINIS.
 
V oblasti rozpočtu jsou porovnávány částky schváleného, upraveného a konečného rozpočtu za dané konto. U čerpání rozpočtu jsou porovnávány částky příkazu k úhradě, bankovního výpisu a skutečného čerpání za dané konto. Na nesoulad mezi stavy je uživatel upozorněn aplikací.
 
Tato funkcionalita výrazně snižuje čas a náročnost pro zjištění souladu mezi oběma systémy, případné odstranění problému a tím splnění vyhlášeného termínu pro shodu dat mezi systémy. Není nutné tedy čekat na porovnávací sestavu z MF a případné tisky z portálu IISS. Je možné využít této funkcionality a být tak o krok napřed. 

IISSP-(1).jpg

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr