Manage smartly
+420 567 309 136

Prostředky na Výzvu 22 byly navýšeny o téměř 300 milionů

V návaznosti na aktualizaci Strategie dočerpání Integrovaného operačního programu a na aktuální disponibilní alokaci v Integrovaném operačním programu byla k 4. prosinci 2014 navýšena 22. výzva IOP o 297 mil. Kč (podíl EU) na konečných 697 mil. Kč podílu ERDF.
Výzva 22 byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlášena 14. února 2014. Resort vyzval k podávání žádostí o finanční podporu „Zavádění ICT v územní veřejné správě“ v Integrovaném operačním programu. Velký zájem přihlášených měst a obcí si vyžádal ještě před termínem podání žádostí navýšení alokované částky, a to z 250 na 400 mil. Kč.

mmr_cr_rgb.jpg
 
Cílem výzvy je posílit bezpečnost dat, elektronizovat procesy a digitalizovat data za účelem sdílení rychlé a efektivní práce. Do ukončení příjmu žádostí 30. června zaevidovali pracovníci Centra pro regionální rozvoj celkem 215 projektových žádostí.
 
K přípravě znění výzvy a její následné realizaci přispěl výrazně Radek Brázda, vedoucí odboru informatiky MěÚ Vyškov. Z diskusí s informatiky z jiných měst si postupně utvořil představu o aktivitách, které by měla výzva obsahovat, aby zahrnula potřeby co nejvíce obcí. Tak začala vznikat oficiální forma výzvy, jejímž cílem byla inovace poskytovaných služeb technologických center ORP v návaznosti na technologická centra krajů a data sdílená s registry veřejné správy a následná konsolidace IT v prostředí samosprávy. V souladu s uvedeným cílem byly určeny předpokládané oblasti podpory: konsolidace ICT služeb, virtualizace IT technologií a služeb a bezpečnost ICT.
 
Současně s přípravou znění výzvy proběhl sběr dat uskutečněný prostřednictvím Svazu města a obcí ČR a ve spolupráci se Sdružením tajemníků městských a obecních úřadů. Lze zkonstatovat, že v tomto případě byla realizována výzva, kterou žadatelé mohli přizpůsobit svým potřebám. “Finanční prostředky z evropského fondu investované do projektů v této výzvě byly využity efektivně a ke spokojenosti obcí a jejich občanů.
 
A to vzhledem nejen k relativně krátkému časovému období, ve kterém přišla na svět, ale také v počtu podaných žádostí. Tato výzva může být příkladem pro další ústřední orgány v tom, jak úspěšně a efektivně lze vyhlašovat výzvy,” říká Mgr. Miroslava Sobková z legislativně-právního oddělení Kanceláře Svazu měst a obcí.

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr