Manage smartly
+420 567 309 136

Roudnice nad Labem realizovala projekt vnitřní integrace úřadu

V rámci projektu „Vybudování technologického centra v obci s rozšířenou působností Roudnice nad Labem“ realizovala roudnická radnice v druhé polovině roku 2013 třetí část projektu s názvem „Vnitřní integrace úřadu“. Ta navazuje na předchozí kroky, tedy vybudování samotného technologického centra a nasazení hostované spisové služby pro obce ve spádovém území.
6_1.jpg

Informace jsou maximálně sdíleny

Smyslem tzv. vnitřní integrace bylo analyzovat stav řízení městského úřadu a díky implementaci vybraných softwarových nástrojů dosáhnout optimálního způsobu jeho fungování a prezentace jeho služeb veřejnosti. Existující softwarové aplikace byly sjednoceny a propojeny do jednoho informačního systému. Díky tomu došlo k zefektivnění práce MěÚ a jeho zaměstnanců – ti jsou dnes schopni vzájemně sdílet maximální možné množství informací. 

Hlavními součástmi zakázky byla realizace Identity managementu, Intranetu – tzv. portálu úředníka, upgrade ekonomických modulů a upgrade serverů. Vedle samotné implementace provedla dodavatelská firma potřebná školení a dnes zajišťuje technickou podporu řešení. Díky centrální správě uživatelů (identity managementu) disponuje nyní úřad centrální řízenou správou uživatelů. Může tak jednoduše nastavovat jejich uživatelské účty nebo aktualizovat jejich přístupová práva.

Vazba na registry

Tzv. portál úředníka zase představuje jednotné prostředí pro každodenní práci jednotlivých pracovníků úřadu s přizpůsobením jejich konkrétním potřebám. Z portálu mohou zaměstnanci spouštět své aplikace, elektronickou poštu, číst oznámení, využívat kontakty, kalendáře nebo důležité formuláře. Důležitým prvkem projektu byla integrace se systémem základních registrů. Ten je od 1. července 2012 jedním z pilířů elektronizace veřejné správy. Díky propojení registrů s agendami města se mohou úředníci roudnické radnice snadno ověřovat informace, na které by se jinak museli opakovaně dotazovat občanů či firem.
Celé řešení bylo předáno do testovacího provozu k 1. 11. 2013, ostrý provoz odstartoval se začátkem nového roku. Cena projektu byla 1 215 tis., přičemž 85% nákladů pokryje město ze získané dotace z Integrovaného operačního programu. Dodavatelem řešení byla společnost GORDIC.

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr