Manage smartly
+420 567 309 136

Rozklikávací rozpočet otevírá virtuální dveře Městského úřadu v Lanškrouně

  • Také Vás jako občana zajímá, jakým způsobem nakládá město nebo obec, kde žijete, se svými financemi?
  • Chtěli byste se dozvědět, co vše spadá pod působnost územně samosprávního celku?
  • Kolik prostředků je ročně vynaloženo na bezpečnost a pořádek, popřípadě kolik město vybralo letos za komunální odpad či psy?
  • Nebo jste starostou a chcete ukázat, jak vaše město umí hospodařit s finančními prostředky?
  • Chcete občanům dokázat, že jste otevřeným a moderním úřadem, který se nebrání rozvoji a chce komunikovat se svými občany?
Potom vězte, že obyvatelé města Lanškroun, se snadno k těmto informacím dostanou. Jednoduše, rychle a intuitivně. Vše, co k tomu potřebují, je pouze počítač s přístupem k internetu.

Transparentnost rozpočtů obcí, měst i ministerstev je velkým trendem současnosti, nejen v České republice, ale i v zahraničí. Jedná se o velmi silný nástroj, jak přilákat zahraniční investory, pro které je nadmíru důležité znát hospodaření v místě, kde chtějí investovat. O tom je možné se přesvědčit na internetových stránkách http://survey.internationalbudget.org, které nezávisle posuzují průhlednost rozpočtů jednotlivých států po celém světě, pomocí takzvaného Indexu otevřeného rozpočtu (The open budget index). Pokud si prohlédneme podrobněji časový graf, který znázorňuje umístění v celosvětovém žebříčku, může se zdát, že ČR měla tendenci klesat. Opak je pravdou. Každým rokem přibývaly do hodnocení nové a nové země (od začátku hodnocení se počet států zvýšil skoro na dvojnásobek). Kdybychom se v průzkumu zaměřili výhradně na střední a východní Evropu, dopadli bychom nejlépe. V celosvětovém měřítku jsme na krásném 9. místě.
Před nasazením Rozklikávacího rozpočtu GORDIC městský úřad informoval o svém hospodaření zastupitele a občany formou tabulkových přehledů. Tyto tabulky sice splňovaly informativní charakter, ale pro občana nebyly dostatečně uživatelsky přívětivé.

Co vedlo Městský úřad Lanškroun k pořízení GORDIC Rozklikávacího rozpočtu? „Město Lanškroun má dlouhodobě stabilní finance, tento fakt odráží i jeho rozpočet. Zároveň je Lanškroun městem, které si zakládá na své otevřenosti vůči občanům. Tyto dvě skutečnosti se staly základním předpokladem pro pořízení nového modulu k informačnímu systému úřadu. Lanškroun spustil rozklikávací rozpočet v březnu 2014“,  odpovídá Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka.
Hlavním přínosem této aplikace je možnost mít stále aktuální přehled o hospodaření města Lanškroun, jelikož data jsou aktualizovány každý měsíc, vždy po provedení měsíční uzávěrky účetnictví. O zveřejňování ch dat na web http://rozpocet.lanskroun.eu se stará správce ICT, Václav Šítek, který okomentoval i moderní řešení aplikace: „K prezentaci dat není potřeba stahovat zvláštní software, občané mohou využít běžný internetový prohlížeč (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, atd.). Pro nás, z druhé strany, je nahrávání aktuálních dat rozpočtu, otázkou chvíle a pár kliknutí.

Na lanškrounský server byl implementován Rozklikávací rozpočet GORDIC nové generace. Ten se liší od konkurenčních produktů mnohem srozumitelnějším a přívětivějším prostředím. Občan nemusí znát účetní větu, aby se vůbec v prezentovaném obsahu vyznal.  Data jsou prezentována velmi srozumitelně a v přehledném menu, jehož položky se mění dle zadání uživatele – příjmy, výdaje a speciální pohledy. Zmíněné položky jsou pak ještě dále děleny (např. na výdaje za dopravu, kulturu, školství a další).

rr_lanskroun.jpg

Co je na Rozklikávacím rozpočtu vlastně rozklikávacího? Obsah je prezentován takzvanou rozpadovou formou. Řekněme, že vás zajímají výdaje. Zvolíte tedy výdaje a máte přehled o celkových výdajích, které jsou dále děleny na další oblasti a graficky znázorněny jejich podíly z celku. Pokud nás zajímají detailnější informace určitého odvětví, můžeme rozkliknout dále položku například bezpečnost a veřejný pořádek a odtud se můžeme dostat na detail vynaložených peněz na požární ochranu. Informace jsou natolik detailní, že se dozvíme, kolik se zde utratilo třeba za ochranné pomůcky.

Rozklikávací rozpočet GORDIC podporuje i mobilní zařízení. Posiluje u občanů důvěru ve vedení města a podtrhuje otevřenost moderního úřadu.
Tadeáš Pechan

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr