Manage smartly
+420 567 309 136

Univerzitní Vídeň hostila 3. LIBER workshop „Digital Curation“

Téma dlouhodobého uchování digitálních dokumentů je předmětem rostoucího zájmu nejen archivářů, ale všech, kteří jsou konfrontováni s potřebou postarat se řádným způsobem o dokumenty po delší dobu. Tedy například i knihoven. Mezinárodní setkání odborného sdružení LIBER, které představuje nejrozsáhlejší komunitu zejména evropských knihoven (přes 400 členů), toho bylo praktickým příkladem.

Již třetí setkání odborného sdružení LIBER „Digital Curation“ s názvem „Keeping data: The process of data curation“ proběhlo ve Vídni 19.-20. května 2014. Krásné prostory Vídeňské univerzity, kde workshop probíhal, odráželo možná víc, než byl původní záměr. Probíraná problematika není jen otázkou komerční realizace, produktu, který se zakoupí a nasadí. Ale musí být pevně opřena o široké vědecké zázemí a univerzitní prostředí musí přinášet nejen osvětu v této oblasti, ale zajistit i tříbení názorů a vznik nových myšlenek. Dlouhodobé uchování digitálních dokumentů a dat je neustále se rozvíjející a měnící oblast, o které lze s jistotou říci jen jediné – za pár let bude jistě o hodný kus dále a možná i jinde, než je dnes. Kvalitní produkty, řešící tuto oblast, musí nejen udržovat kontakt s tímto měnícím se prostředím, ale také se aktivně zapojovat do tohoto vzrušivého procesu hledání cest do budoucnosti.

Velice zajímavý program (odkaz) se v jednotlivých příspěvcích zabýval například archivací webových stránek a přístupu k jejich historickým podobám, problematikou digitalizace listinných dokumentů, metodami ověřování úspěšnosti migrace digitálních dokumentů a také metodou emulace jako úspěšnou alternativní možností archivace digitálních dokumentů. Na workshop navazoval jednodenní doprovodný seminář, který se detailně zabýval významem a aktuálním stavem projektů SCAPE a APARSEN. Vídeňský workshop byl ale zajímavý nejen svým oficiálním programem, ale také možností osobního sdílení zkušeností s více než 80 odborníky především z oblasti národních a vědeckých knihoven a univerzit.

Společnost GORDIC se problematikou dlouhodobého uchování dokumentů zabývá již delší dobu a na českém trhu je v této oblasti uznávaným lídrem. To by nebylo možné bez aktivního udržování kontaktů a know-how se všemi, kdo se této problematice aktivně věnují. To se projevilo i na tomto odborném workshopu, kde Ing. Miroslav Čejka ze společnosti GORDIC byl bohužel jediným představitelem softwarových společností, působících na českém trhu.

10_1.jpg

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr