Manage smartly
+420 567 309 136

Vzkaz z Las Vegas: význam IT poroste

Ve dnech 9. až 12. listopadu 2014 se konala v americkém Las Vegas celosvětová konference společnosti CA Technologies, jejíž je GORDIC dlouholetým a významným partnerem. Na základě pozvání se této události zúčastnili i zástupci naší společnosti.
V centru pozornosti uživatel
Akce se nesla v duchu hesla Business Rewritten by Software. Mike Gregoire, CEO CA Technologies, představil trend Application economy, který definuje postavení software jako centrálního bodu nového business ekosystému. IT tak již není pouze oddělení starající se o chod IT a infrastruktury organizace, ale získává více na důležitosti a potřebě, neboť obchod je konfrontován s potřebou transformovat reálné životní a obchodní situace do software. A to bez ohledu na to, jedná-li se o IT či non IT oblasti.
V podobném duchu se nesly i následující přednášky a workshopy, které byly zaměřeny na koncového uživatele software. Úspěšný bude ten, komu se podaří zajistit koncovým uživatelům co nejlepší podmínky pro řešení jeho potřeb.

CA World 2014

Představen Service Desk 14.1
CA World 2014 Exhibition Center se stalo místem představení všech SW řešení společnosti CA Technologies v oblastech jako např. Bezpečnost, Mobilita, Cloud Management, Service Management apod. V oblasti Service managementu byla konkretizována roadmapa produktů CA Service Desk Manager.
Oficiálně tak byla uvedena nová verze Service Desku 14.1 včetně nové verze unifikovaného Self-Service portálu, který je zaměřen na koncového uživatele a na jeho práci s tímto systémem. Ta sestává z možnosti použití nativní mobilní aplikace, jednoduchého a intuitivního portálu pro zadání tiketů, integrace Katalogu služeb či sociálního prostředí pro komunikaci napříč organizací.

GORDIC osvědčeným partnerem
Společnost GORDIC má v oblasti Service Managementu a Performance managementu dlouholeté zkušenosti a znalosti a může tak zákazníkům nabídnout nejen implementaci těchto produktů, které patří mezi nejpoužívanější na světě, ale také odborné konzultace, optimalizaci procesů a dalších potřeb pro zajištění podpory poskytování efektivních a transparentních služeb.

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr