Manage smartly
+420 567 309 136

Zveřejněny upravené verze metodik rozpočtu a účetnictví

Dnes jsme zveřejnili na webových stránkách nové verze metodik.
Změny se týkají oblastí ÚSC, PO, OSS i FO. K účtu 389 - Dohadný účet pasivní jsme nově stanovili závaznou analytiku 099X - Předpis daně z příjmů jako dohadná položka. V metodice pro ÚSC došlo k úpravám u účtu 521 - Mzdové náklady. Aktuální verze si stáhnete na stránce věnované metodice.

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr