Manage smartly
+420 567 309 136

Anonymizujte své smlouvy přímo v systému GINIS

V souvislosti se zveřejňováním smluv (ať už ze zákona nebo na základě dobrovolnosti) vyvstává otázka, jak zajistit jejich řádnou anonymizaci.
Tedy jak zařídit, aby informace ze začerněných míst ve smlouvách, která jsou předmětem obchodního tajemství, nebylo možné obnovit rekonstrukcí metadat PDF souboru. Zjednodušeně řečeno, aby si nikdo nepovolaný nemohl obnovit dokument do původní podoby a přečíst si pasáže, které mu měly zůstat skryty.


 
Za tímto účelem GORDIC vyvinul vlastní anonymizační software, který je integrován v systému GINIS. Uživatel tak anonymizuje přímo na zdrojových datech. V celém procesu zpracování dokumentů je možné využít automatickou skenovací linku, která je schopná načíst anonymizované dokumenty do systému, a to formou nových příloh označených jako anonymizované. Následovat může řádná validace dokumentů a posléze jejich zveřejnění.

Tato nová funkcionalita pomáhá naplňovat zákonné požadavky pro zveřejnění smluv. Organizace však zůstává korektním a důvěryhodným hráčem pro své smluvní partnery a zároveň šetří náklady a čas spojené s tiskem a skenováním.

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr