Manage smartly
+420 567 309 136

Dohledový systém GINIS upozorňuje s předstihem na hrozící průšvihy

Ačkoliv by název této aplikační nadstavby mohl na první pohled evokovat její zaměření na sledování správné funkcionality HW a SW komponent Vašeho informačního systému, je to v tomto případě poněkud jinak.
Základním cílem Dohledového systému GINIS je dohled se zaměřením na konkrétní služby, jejichž provádění přímo souvisí s výkonem působnosti dané organizace. Není tedy primárně zaměřen na monitorování technologických komponent, ale na kontrolu dodržování termínů a kvality různých procesních postupů. Jinými slovy, jeho smyslem je provádět průběžné a průkazné vyhodnocování činnosti organizace a s předstihem upozorňovat na nesplněné limity tak, aby se předcházelo nedodržení stanovených pravidel a metodiky.

Dohledový systém je dodáván samostatně jako nadstavba událostního systému. Tu tvoří sada specializovaných obslužných akcí a kontrolních sestav určených pro vlastní kontrolu plnění nastavených interních procesů v jednotlivých agendách. Uvedená sada obslužných akcí a sestav je jinak též nazývána souhrnným označením „kontrolní chody“.

Typickými představiteli kontrolních chodů jsou např. „Kontrola na neproúčtované doklady ovlivňující přiznání k DPH“, „Kontrola dodržení termínového plánu procesu realizace veřejné zakázky“, „Kontrola chybějící specifikace na položkách akvizičních plánů u připravovaných a podepsaných smluv“ a řada dalších. Výsledky těchto kontrolních chodů lze následně zobrazit přímo odpovědným osobám v příslušných aplikacích, hromadně avizovat prostřednictvím emailových zpráv nebo automatizovaně eskalovat na vědomí nadřízeným pracovníkům.

Díky těmto vlastnostem může Dohledový systém bezesporu přispět jak ke zrychlení a zkvalitnění plnění jednotlivých pracovních úkolů, tak k zefektivnění činnosti vlastní organizace jako celku. Nástroj byl uvolněn do distribuce s verzí GINIS 3.74.

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr