Manage smartly
+420 567 309 136

GORDIC generálním partnerem konference Digitalizace a autentizace

Seminář s názvem Digitalizace a autentizace se uskuteční 17. února v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina. Akce se bude věnovat fenoménu digitálních dokumentů, jejichž rapidní nárůst a s tím související potřeby institucí představují výzvu pro tvůrce softwaru vyvíjet nástroje pro jejich řádnou správu, řízení, autorizace, ukládání nebo archivaci.
Právě současné trendy v oblasti správy digitálních dokumentů a možnosti současných softwarových řešení budou obsahem příspěvku Ing. Miroslava Čejky, ředitele odboru DRMS společnosti GORDIC, která je generálním partnerem konference. Na akci dále mj. vystoupí hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek nebo ředitel Správy základních registrů Michal Pešek.

Registrovat se na akci je možné zde.Anotace konference Digitalizace a autentizace

Digitalizace není sice nikterak novým pojmem, nicméně s novými možnostmi IT získává skutečně široký rozměr. Digitalizační linky dnes umožňují zpracovat obrovské množství tiskovin ve velice krátkém okamžiku, přičemž díky propojení na cloudová úložiště mohou být tato data zpřístupněna skutečně téměř komukoliv a kdekoliv.

Je jedno, zda motivem digitalizace je záchrana, ochrana a zpřístupnění významných, často historických a nesmírně cenných dokumentů, nebo zda se jedná o uchování a šíření aktuálních pracovních dokumentů, které z nějakého důvodu vznikly neelektronickou cestou. Výstupy mohou být adresátům k dispozici prostřednictvím digitální knihovny, případně, pokud to umožňují autorská práva a povaha dokumentů, mohou být publikovány přímo na webu. Vzniká tak "nekonečná" knihovna, která je k dispozici všem a vždy.

Autentizace, jako proces ověřování proklamované identity subjektu nabývá na důležitosti úměrně citlivosti dat, k nimž je přístup umožněn. Budeme se bavit o způsobech autentizace čtenářů a návštěvníků jednotlivých, zmiňovaných digitálních knihoven. Protože základem úspěšného fungování e-governmentu a naplňování hesla o obíhání dat, nikoli občana, je podstatné fungování základních registrů, budeme podrobněji probírat otázku autentizace pro přístup k datům, která jsou v nich uložená.

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr