Manage smartly
+420 567 309 136

Informační panel usnadňuje rozhodování

Modernizací prošel v posledních měsících oblíbený modul systému GINIS Informační panel (IPA). Multiplatformní webová aplikace poskytuje přehledné datové výstupy z různých agend systému.
Díky tomu, že může být spuštěna v jakémkoliv webovém prohlížeči, vyznačuje se IPA vysokou univerzálností a flexibilitou. Datové výstupy lze zobrazovat formou různých typů grafů, tabulek a semaforů. Uživatel může v tomto modulu vytvářet panely s velkým množstvím datových přehledů a rozmístit je na panelu. Jednotlivé datové výstupy je pak schopen parametrizovat a filtrovat a zajistit si tak relevantní data.Modul je primárně určen především pracovníkům především v analytických pozicích a na různých řídících úrovních. Jednoduše všem, kteří při své práci potřebují integrovat výstupy vybraných agend a následně je různými formami prezentovat. V případě potřeby může uživatel sdílet vytvořené tabulky či grafy se svými kolegy.

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr