Manage smartly
+420 567 309 136

Integrace IS usnadňuje práci městské policie ve Šternberku

V prvním čtvrtletí jsme úspěšně realizovali propojení dvou systémů městské policie ve Šternberku se Spisovou službou GINIS.
V první fázi se jednalo o propojení software MP Manager, sloužícího pro evidenci přestupků městské policie. Zde se pomocí webových služeb GINIS XRG realizuje přenos evidovaných přestupků v produktu MP manager od FTT technologies a.s. do Spisové služby GINIS.

Druhý software, který jsme propojovali od společnosti CAMEA s.r.o., slouží pro evidenci přestupků zachycených stacionárními radary na měření rychlosti vozidel. Toto propojení je komplexnější, jelikož webovými službami GINIS XRG je zajištěno zapisování případů, podepisování i předávání na odpovědné pracovníky v rámci spisové služby.

Na další fázi této integrace se dále pracuje doplněním o propojení s agendou GINIS DDP, kde přes webové služby GINIS XRG dochází k zapisování přestupků do ekonomického systému GINIS Městského úřadu Šternberk pro následné sledování a vymáhání jednotlivých pohledávek.

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr