Manage smartly
+420 567 309 136

Inteligentní asistent systému GINIS+ pomáhá od rutiny

Cílem koncepce kybernetického úřadu je podpořit efektivnější výkon veřejné správy prostřednictvím chytré aplikační podpory občanů, manažerů úřadů i jejich zaměstnanců. Především posledně jmenovaným je určena komponenta Inteligentní asistent.
Ta je průřezově zabudována v celém nadstavbovém systému GINIS+. Jak už jeho název napovídá, asistent se „učí“ z chování uživatele a průběžně ho vyhodnocuje. Následně uživateli usnadňuje jeho stále se opakující činnosti. Práce s využitím Inteligentního asistenta je nejenom příjemnější, ale představuje také výraznou časovou úsporu.

Čas pro inteligentního asistenta nastává ve chvíli, kdy má smysl s jeho pomocí předvyplňovat dané pole, aby uživatel nemusel provádět samotný výběr ze seznamu. Příležitostí, kdy lze tento nástroj využít, je celá řada. Ať už je to výběr předkontací (kombinace účtů pro správné zaúčtování účetní operace), sestav nebo třeba osob pro předání dokumentů. Vybrané hodnoty se většinou stále opakují, a tak je zásah virtuálního asistenta a přednastavení výběru vítanou úlevou od rutiny.Nastavení Inteligentního asistenta může uživatel provést jednotlivě v konkrétním výběrovém dialogu aplikace nebo také v hromadném nastavení, a to vždy pouhým kliknutím pravým tlačítkem myši a následném stanovení parametrů. Tímto způsobem si jako uživatel například mohu nastavit, aby nástroj vyhodnocoval moji činnost za měsíc, čtvrtletí či rok zpětně.

A co když radikálně změním způsob práce? Inteligentní asistent může provést vynulování veškerých statistik a začít zaznamenávat moje chování znovu od začátku.

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr