Manage smartly
+420 567 309 136

Jak na vymáhání přestupků? Nechte se inspirovat Rýmařovem!

Patříte mezi obce či města, které mají problém s dlužníky? Potřebujete efektivně řešit pokuty městské policie, přestupky proti veřejnému pořádku nebo ty dopravní? Nestíhají odborní referenti na vašem úřadě zpracovávat případy v akceptovatelné době? Řeší neustále jednotlivé případy pomocí textových editorů a stráví většinu času psaním výzev, rozhodnutí a jiných dokumentů ručně? Nechte se inspirovat řešením, které zvolilo město Rýmařov.
Město Rýmařov se postavilo k zmíněným problémům čelem a od loňského podzimu vsadilo na komplexní řešení postavené na softwaru GORDIC. Přestupky jsou nyní evidovány v modulu Přestupkové případy (PRR). Dělí se do tří úrovní: pořádkové pokuty, městská policie a pokuty z dopravy. Případy jsou evidovány do samostatných deníků. Tím je zajištěna ochrana osobních údajů „hříšníků“, protože referenti jednotlivých agend, mají přístup jen do svých deníků.

Radnice v Rýmařově
 
Vazba na spisovou službu znamená snazší distribuci i zabezpečení přístupu
Modul PRR je provázán se spisovou službou. Díky tomu je možné případy zakládat třemi způsoby – z vlastního spisu, z vlastního dokumentu či bez vazby na spisovou službu s možností případ později do spisu vložit. Vazba na SSL řeší i distribuci i jednotlivých případů: pokud referent není vlastníkem spisu, nemá možnost nahlédnout na jednotlivý případ. 
 
V přestupcích je možné evidovat podrobnosti, které je možné využívat ve statistických výstupech a přednastavených tiskových sestavách, které fungují na bázi slučovacích polí textových editorů (jako je např. Microsoft Word apod.). Tím si uživatelé mohou přednastavit libovolně tiskové sestavy a požadované informace, které jsou doplňovány při evidenci jednotlivých případů, budou automaticky dotahovány.


Vazba Přestupků na spisovou službu a modul DDP
 
Snadno dohledatelná historie přestupků
U každého případu program eviduje informace o profilu případu – datum podání, právní moc, popis skutku, místo spáchání, byl-li přítomen alkohol, aj. Vkládají se paragrafy, které se týkají daného případu nebo doplňují účastníci případu (z vlastní přestupkové evidence nebo z externích subjektů, což je databáze všech fyzických a právnických osob, které kdy byly evidovány v systému GINIS). Po ověření účastníků v ISZR se zpřístupní možnost zadat tzv. událost případu. Zde se nastaví, zda se jednalo o blokovou pokutu, o pokutu na místě nezaplacenou, postoupení, příkaz a další.
 
„V modulu PRR oceňujeme možnost jednoduchého přednastavení wordových sestav, které využívají naši referenti. Například tisk pověsti případu nám šetří spoustu práce, jelikož máme na jednom místě přehled o všech případech, ve kterých figuroval jeden člověk, který nás právě zajímá. Dříve jsme museli zdlouhavě prohledávat papírové případy,“ odpovídá informatik městského úřadu Vlastimil Szkandera na otázku, co se v modulu PRR referentům líbí nejvíc.
 
Pokutu lze zaplatit kdykoliv
V Rýmařově je zároveň naimplementována i vazba na modul Daně, dávky, poplatky (DDP), ve kterém se evidují případy, které na místě účastníci nezaplatili. Tato vazba plně nahrazuje nutnost ručního evidování případů v DDP. V PRR je na kartě události možnost tlačítkem vytvořit případ v DDP, s tím je zároveň spojeno i automatické vygenerování variabilního symbolu. 
 
Oproti konkurenčním informačním systémům je v IS GINIS řešeno párování platby na tzv. nultý řádek předpisu. Je to řádek předpisu v DDP, který neexistuje. Pokud však někdo přijde na pokladnu zaplatit pokutu ještě před nabytím právní moci, je možné zadat úhradu na nulový řádek předpisu a odpadá zdlouhavá komunikace z pokladny na evidencí případů DDP, či dále až na přestupkové oddělení. Úřad tak poskytuje občanům komfortnější servis.
 
Méně ruční práce s vymáháním
Výše byl stručně popsán ten optimističtější a příjemnější případ, kdy hříšník zaplatí dobrovolně. V Rýmařově si posvítili i na případy, kterým se platit nechce. S přestupky byl souběžně zpracován i proces vymáhání, který referentům urychluje a zefektivňuje práci. Ať už se jedná o hromadné odesílání platebních výměrů za psy, či generování hromadného předpisného seznamu za odpady. Konečným důsledkem bylo i odstranění spousty opakované ruční práce. Činnosti zabírající dříve několik pracovních dní se nyní vejdou i do jednoho dne.
 
Tadeáš Pechan
 

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr