Manage smartly
+420 567 309 136

Jak odeslat výkaz o schválení či neschválení účetní závěrky

Má již vaše organizace schválenou účetní závěrka? Pokud ano, zde je postup, jak výkaz o schválení/neschválení vyplnit a odeslat.
Protože se jedná o nový výkaz a odesílá se jen 1x za rok, připomeňme si, jak ho úspěšně odeslat. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2014 musí být podle ustanovení § 28 odst. 1 provedeno nejpozději do šesti měsíců ode dne, ke kterému se schvalovaná účetní závěrka sestavuje, tzn. zpravidla do 30. června následujícího roku.

  • Zákazníci mající GINIS Express (dřívější řada G0 pro příspěvkové organizace a malé obce) budou vyplňovat výkaz v modulu WinUCR - Účetnictví a rozpočet, do měsíce ve kterém byl výkaz schválen. Tedy například květen 2015. Samotné vyplnění se pak provádí přes menu Účetnictví \ Pořizování \ Doplňkové informace \ Informace o schválení/neschválení řádné účetní závěrky.
  • Zákazníci mající GINIS Standard (města a velké obce) budou vyplňovat výkaz v modulu UCR - Účetní a rozpočtové výstupy, do období, kterého se výkaz týká. Tedy do roku 2014, do prosince. V menu Úlohy je zapotřebí zvolit Doplňkové údaje výkazů a Výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky.

Důvod rozdílného vyplňování pro jednotlivé programové řady je v instalaci modulů. U GINIS Express by se špatně instalovaly sestavy předešlého roku. U GINIS Standard tento problém není.

A co pro správné odeslání vyplnit? Druh uzávěrky (řádná nebo mimořádná), datum rozhodnutí, orgán schvalovatele, jména osob schvalovatele, výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky. Po uložení můžeme přistoupit k tisku, výstupu XML souboru a odeslání do CSÚIS.

GINIS Express

GINIS Standard
 

Jiří Ferbínek

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr