Manage smartly
+420 567 309 136

Konference Cyber Security se věnovala bezpečnostním hrozbám současnosti

V pražském konferenčním centru City proběhla ve čtvrtek 19. února konference věnovaná kybernetické bezpečnosti - Cyber Security 2015. Zhruba dvě stovky účastníků zde diskutovaly o aktuálních bezpečnostních problémech a rizicích v IT a možnostech, jak efektivně tato rizika snižovat.
O své zkušenosti i vize se v dopoledním bloku podělili zástupci ministerstva vnitra, ministerstva průmyslu a obchodu nebo Národního bezpečnostního úřadu. Zástupci komerčních firem se věnovali především představení možností současných nástrojů predikce, prevence a ochrany před kybernetickými útoky i tomu, jakým způsobem reagovaly tyto prostředky na podvodné kampaně posledních měsíců.

Zaplněný sál konference CyberSecurity 2015

Bezpečnost nezná hranice
Petr Drahovzal ze společnosti GORDIC se věnoval aspektům, na které se podle jeho názoru v souvislosti s bezpečností zapomíná. Jmenoval například problém nejednoznačné jurisdikce: „Zákony se tvoří na národní úrovni, ale bezpečnost nezná hranic. Zatímco v každém koutu světa se bezpečnost řídí jiným způsobem, hackeři působí globálně.“

Petr Drahovzal - GORDIC
 
Mezi dalšími faktory, kterým se často nevěnuje potřebná pozornost, zmínil Drahovzal ochranu dat v průběhu celého jejich životního cyklu, specifika velkých korporací, chybující lidský faktor nebo otázku periferií. „Rizika spojená s multifunkčními zařízeními se podceňují. Tyto přístroje dnes už mají v podstatě charakter samostatných počítačů. 40 - 60 procent z nich má přitom z výroby defaultní nastavení hesla, které v mnoha případech uživatel opomene změnit,“ upozornil Petr Drahovzal.
 
Je lepší vidět než pouze doufat
Na konferenci nejednou zazněl názor, že pouhá prevence v souvislosti s bezpečností nestačí. "Je lepší "vidět" a samozřejmě následně reagovat, než pouze "doufat", zdůraznil význam dohledových aplikací Ivan Svoboda ze společnosti Anect. Nechyběly ani statistiky četnosti a vážnosti kybernetických útoků. Simona Buchovecká ze společnosti Sefira uvedla, že podle průzkumů trvá v průměru 229 dnů, po které se útočníci pohybují v síti, než je útok detekován.

Ivan Svoboda - Anect

Simona Buchovecká - Sefira

Způsob napadení účtů internetového bankovnictví popsal ve své zajímavé přednášce Petr Šnajdr ze společnosti ESET software. Útočníci takto způsobili v České republice v loňském roce škody v řádu milionů korun.

Petr Šnajdr - eset

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr