Manage smartly
+420 567 309 136

Město Český Brod uvedlo do provozu Přehled smluv

V rámci rozšiřování funkcionalit nového ekonomického systému GINIS, který byl na úřadě nasazen od 1. ledna 2014, uvedlo v závěru roku město Český Brod do provozu modul Přehled smluv. Stalo se tak jedním z prvních měst, které budou touto cestou pravidelně publikovat na webu města veškeré smlouvy uzavřené radnicí.
Modul pro jejich zveřejňování je nadstavbou aplikace Evidence smluv, do které odpovědní referenti smlouvy vkládají. K publikaci na webu dochází automaticky v pravidelném měsíčním intervalu. „Nasazení celého ekonomického informačního systému bylo pro úřad poměrně velkým zásahem do provozu a vyžádalo si určitou dobu záběhu a dolaďování rutinních funkcí. Nyní nastává čas pro postupné doplňování o nadstavby systému určené nejen pro chod úřadu, ale i pro širokou veřejnost,“ říká starosta města Jakub Nekolný. Jednou z těchto nadstaveb je již určitou dobu funkční „Rozklikávací rozpočet“.
 
Zveřejněny budou veškeré smlouvy od 1. ledna 2014, tedy po nasazení nového informačního systému. „Elektronické obrazy smluv budou v přehledu dostupné po podpisu statutárního zástupce města a po anonymizaci, kterou nám ukládá zákon o ochraně osobních údajů,“ dodává starosta.

brod_sml.jpg

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr