Manage smartly
+420 567 309 136

Město Litovel integrovalo spisovou službu GINIS se skenovací linkou

V závěru minulého roku realizoval Městský úřad Litovel propojení Spisové služby GINIS SSL s vysokorychlostním dokumentovým skenerem.
Skenovací software naskenovanou dávku rozdělí na jednotlivé dokumenty podle čárového kódu (PIDu) a provede na nich nezbytné korekce pro zvýšení čitelnosti. Následně převede dokumenty do výstupní archivního formátu PDF/A a přidá OCR vrstvu. Systémová služba GINIS MAS takto naskenované dokumenty zpracovává a přiřazuje jednotlivým dokumentům v GINIS SSL jako jejich elektronický obraz.

Skenovaci-linka_schema.jpg

Obr. Schéma procesu zpracování dokumentů s využitím skenovací linky

Toto řešení je možné implementovat na různě velkou organizaci. Serverové umístění skenovacího software umožňuje skenovat z libovolného místa i zařízení úřadu.
Antonín Jureček, KORAC


GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr