Manage smartly
+420 567 309 136

Muzeum umění Olomouc nasazuje ekonomický systém GINIS

V současné době probíhají závěrečné práce na nasazení ekonomické části informačního systému GINIS Standard u nového zákazníka Muzeum umění Olomouc.
Implementaci má provádí pracovníci GORDIC Distributora BNSOFT s.r.o., kteří ve spolupráci s příslušnými pracovníky klienta zpracovávají metodiku a pracovní postupy pro používání IS GINIS v prostředí Muzea umění.

Muzeum umění Olomouc

Muzeum umění Olomouc (dříve Galerie výtvarného umění) bylo založeno 5. dubna 1951 jako součást Vlastivědného muzea v Olomouci. Po roce 1989 se osamostatnilo, nyní rozvíjí svoji veřejnou expoziční, výstavní, osvětovou) činnost ve třech budovách. Jeho zřizovatelem je Ministerstvo kultury České republiky. Muzeum spravuje zhruba 85 000 sbírkových předmětů (z oblasti malířství, sochařství, kresby, volné a užité grafiky, fotografie, užitého umění a dokumentace architektury), takže je po této stránce třetí největší institucí svého druhu v českých zemích.

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr