Manage smartly
+420 567 309 136

Nové datové kostky přináší nové pohledy na bankovní účty, dotace i majetek

Technologie datových skladů umožňuje rozpoznat nové souvislosti v datech nebo odhalit potenciální úspory. Nejinak je tomu i u nových datových kostek GORDIC.
Datová kostka Bankovní účty vychází z evidence modulu Banka (BUC). Díky tomu, že bankovní výpisy bývají obvykle načítány ráno každý den oproti proúčtování, umožňuje tato datová kostka takřka on-line pohled na stav bankovních účtů.
 
Kromě toho umožňuje připravit různorodé analýzy nad daty bankovních účtů, tzn. jejich pohybů a zůstatků v hlavních i cizích měnách. Užití těchto dat je opravdu různorodé – od sledování aktuálních zůstatků bankovních účtů, dohledávání plateb, kontroly zůstatků banky oproti účtování až po optimalizace poplatků bankám nebo sledování skutečnosti jednotlivých tranší FÚ poskytující daňové příjmy.
 
Datová kostka Veřejná finanční podpora nabízí k analýze data z modulu VFP Veřejná finanční podpora (VFP). Umožňuje analyzovat počty projektů a výši žádaných nebo schválených finančních prostředků. Analýzy a výstupy lze vytvářet pro projekty, druhy projektů, dotační tituly či granty nebo i žadatele, tzn. jednotlivé subjekty a samozřejmě v čase. Vybrané výstupy lze prezentovat nejen managementu ale i veřejnosti např. skrze Interaktivní úřad.
 
Datová kostka Evidence majetku poskytuje uživateli ucelený přehled o kartotéce majetku. Umožňuje analyzovat majetkovou evidenci z různých úhlů pohledu, ať již je to umístění majetku, odpovědnostní hledisko či pohledy přes jednotlivé majetkové účty. 

Kostka_MAJ_obrazek_sc.png

Datová kostka Majetek. Z rozboru je patrná struktura majetku, roky největších akvizic resp. největšího vyřazení majetku, atd. Vše lze filtrovat podle typu majetku (budovy, haly, stavby, software, počítače, atp.), podle organizačních složek nebo let. 

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr