Manage smartly
+420 567 309 136

Novinky v modulech GINIS Express zpříjemňují a zrychlují práci

GINIS Express představuje soubor dávkově kooperujících a provozně nenáročné produkty, vhodných pro zákazníky s menším počtem uživatelů. Několik nových funkcionalit by mělo přispět ke zvýšení efektivity práce s aplikacemi.
Publikování smluv na webu obce
V modulu Smlouvy (SML) a Podpora rozpočtového a kontrolního procesu (RKS) řady GINIS Express je možno automaticky vygenerovat statické HTML stránky modifikovatelného vzhledu (CSS styly), včetně automatického umístění na zadané úložiště. V administraci je možné nastavit jak umístění vygenerovaných stránek, tak i jejich rozložení a vzhled. Uživateli pak stačí označit libovolné smlouvy a jejich dodatky (včetně jedné elektronické přílohy), které mají být na webu zveřejněny. Stránky se automaticky vygenerují a přenesou na zadané umístění.

Publikace.png

Přímá podpora skenování
Zmiňované moduly také nově podporují rozhraní TWAIN, pomocí kterého lze získat z většiny snímacích zařízení obraz fyzického dokumentu bez pomoci dalšího software. Aplikace zároveň získaný obrázek automaticky uloží, zobrazí náhled, umožní anonymizaci a připojí naskenovaný dokument jako elektronickou přílohu k dokumentu.
 
Anonymizace obsahu 
Moduly RKS a SML obsahují jednoduchou anonymizaci elektronických příloh získaných ze snímacího zařízení (skener) nebo z jiných zdrojů. Podporovány jsou základní grafické formáty (BMP, JPG, PNG)
a také PDF (automaticky se zkonvertuje na JPG a při uložení se opět převede do PDF). V rámci dialogu Anonymizace se stisknutím levého tlačítka a tažením myší vytváří černé krycí obdélníky, které jsou uloženy do zdrojového souboru. Neoprávněná osoba tak nemůže zjistit původní obsah.
 
Mapový náhled na externí subjekt
V detailu externího subjektu modulu ESU byla přidána nová záložka: MAPA, která při zobrazení detailu na pozadí načte www stránku mapové aplikace SEZNAM nebo GOOGLE (dle nastavení parametrů). V mapě pak aplikace zobrazí polohu subjektu dle zadaných GPS souřadnic nebo jeho adresy.

ESU.png
 

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr