Manage smartly
+420 567 309 136

Platby kartou umožňuje také systém GINIS Express

Placení kartou se už stalo každodenní součástí našich životů. Také řada organizací veřejné správy - především uživatelů informačního systému GINIS Standard - tuto službu umožňuje s úmyslem vyjít vstříc občanům, kteří potřebují zaplatit poplatek a nemají u sebe potřebnou hotovost. Pro občana je taková platba pohodlná a zejména nenákladová, například na rozdíl od platby složenkou.
 
Vyšší komfort, méně manipulace s penězi
Možnost realizovat platbu kartou je ovšem zprovozněna také v aplikaci Pokladna (POK) informačního systému GINIS Express. Vyšší komfort ve formě bezhotovostního styku tak mohou nabízet svým občanům či klientům stovky menší obcí nebo příspěvkové organizace, které tento systém využívají. Jim samotným to přinese snížení manipulace s penězi na pokladně a samozřejmě zvýšení prestiže v očích veřejnosti.

I když je řešení realizováno také ve formě offline (bez připojení na počítač pokladny, které je spíše náhradní variantou s ručním zadáváním informací), plně hodnotné řešení je v režimu online (varianta napojení platebního terminálu na počítač pokladny s automatickým přenosem dat).
 
V čem spočívá funkčnost programu GINIS Express POK?
Především byl do aplikace zařazen nový typ úhrady „Platba kartou“. Při použití tohoto druhu platby pak program samostatně komunikuje s instalovaným platebním terminálem, kterým je provedeno ověření platební schopnosti karty. Pokud dojde k úspěšné autorizaci, zaznamenávají se automaticky údaje o platební transakci a je povoleno vystavení dokladu o platbě. Tím je práce pokladní ukončena.

Další funkčnost je zařazena do zpracování transakční dávky (seznamu realizovaných transakcí), kde programy provádí konečné „spárovaní“ realizovaných kartových platebních operací s realizovanými transakcemi. Jedná se o konečné ověření provedení platby platební kartou, a tím i konečnou likvidaci pohledávky. Nová funkcionalita je i v metodické části nasazení produktu - aplikace umožňuje přijímání různých plateb jedním platebním terminálem s následným automatickým rozúčtováním na různé příjmové účty organizace

Co je třeba udělat?
1. Vybavit pokladny platebními terminály. Aplikace GINIS Express POK podporuje terminály České spořitelny, Komerční banky a Československé obchodní banky.
2. Pořídit si aplikaci GINIS Express Pokladna s rozšířenou funkčností o platby platební kartou nebo rozšířit stávající aplikaci o tuto funkčnost.
 
V obou případech vám rádi pomohou pracovníci distribuční sítě GORDIC.

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr