Manage smartly
+420 567 309 136

Platební terminál na poplatky si lidé v Kroměříži oblíbili

V loňském roce byl na odboru dopravy Městského úřadu v Kroměříži zprovozněn samoobslužný platební terminál pro platby správních a dalších poplatků. Automatický pokladní systém nahrazuje či doplňuje tradiční způsoby úhrady plateb a napomáhá tak rychlejšímu odbavení v budovách městských úřadů bez čekání na klasických pokladnách s obsluhou.
Terminál je propojen s informačním systémem GINIS, vzájemná komunikace je zajištěna pomocí online webových služeb. Je tak zajištěno okamžité zaúčtování transakce. Platby se automaticky načítají do modulu Pokladna, kde je vytvořen nový platební doklad a dále jsou již standardní cestou účtovány ve Finanční účtárně pomocí napojených kontací.

Platební terminál
Platební terminál na odboru dopravy MěÚ Kroměříž (foto: Cross Zlín)

Lidé tímto způsobem platí v Kroměříži poplatky za řidičské a profesní průkazy, poplatky taxislužby, výpisy z evidence řidičí, poplatky spojené se stavebním řízením, zvláštním užíváním pozemku, atd. Už za první měsíc provozu bylo na této pokladně uskutečněno více než tisíc plateb. Automat je vytížený především v úředních dnech, kdy se počet realizovaných plateb blíží ke stovce za den.

Schéma komunikace se systémem GINIS
Schéma komunikace s IS GINIS a automatické zaúčtování platebního dokladu

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr