Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Pražský Jednotný ekonomický systém zpracuje ročně téměř 20 milionů účetních zápisů

Rok 2014 byl čtvrtým rokem produktivního provozu projektu JES (Jednotný Ekonomický Systém) hlavního města Prahy, který je realizován na platformě GINIS Enterprise. Dodávka JES proběhla v letech 2010 až 2012 a lze bez nadsázky říct, že se jedná o jeden z nejúspěšnějších a nejrozsáhlejších IT projektů posledního desetiletí. Systém zajišťuje všechny požadované funkce a je využíván více než 2 600 uživateli, kteří v systému ročně provedou několik miliónů operací. Za celé uplynulé 4 roky rutinního provozu nedošlo k žádnému zásadnějšímu výpadku systému.
Celý systém zajišťuje od roku 2011 komplexní vedení ekonomických agend (účetnictví, rozpočet, hotovostní a bezhotovostní platby, pohledávky, závazky, evidence majetku, smlouvy, objednávky, pomocný analytický přehled atd.) na pražském magistrátu, 57 městských částech, Technické správě komunikace HMP a Městské policii HMP.

JES je prostřednictvím integrační platformy provázán i s  informačními systémy jiných dodavatelů. Sumarizace vybraných dat je prováděna automatizovaně do centrální databáze v intervalu 1 x za 24 hodin. Odpovědní pracovníci hlavního města Prahy mají tedy vždy přístup k aktuálním ekonomickým informacím za celé hlavní město.

Veškeré smluvní vztahy mezi společností GORDIC spol. s r.o. a hlavním městem Prahou byly po dobu spolupráce uzavírány transparentním způsobem a v souladu s danou legislativou. Cena za dodávky informačních systémů a související služby poskytnuté Magistrátu hl. města Prahy za uplynulých 20 let je 1,08 mld. Kč bez DPH. Služby byly poskytnuty magistrátu, městským částem, Technické správě komunikací, městské policii a přes 850 příspěvkovým organizacím zřizovaným MHMP a MČ. 

GORDIC je ryze česká firma s jasnou majetkovou strukturou, stabilní a transparentní. Firma a desítky jejích pracovníků jsou držiteli bezpečnostních prověrek. Společnost dodává své vlastní softwarové produkty a moderní technologie více než 6000 organizacím veřejné správy, služby pod značkou GORDIC poskytuje 400 kvalifikovaných odborníků. O jakosti procesů, produktů i osob svědčí mnoho udělených certifikací a ocenění i velmi nízké promile chybovosti v dodávkách. Firma po celou dobu své existence platí veškeré daně v České republice.

Vybrané statistiky projektu JES v letech 2013 - 2014

Ukazatel 2013 2014
Počet účetních zápisů 18 177 551 18 074 737
Počet hotovostních plateb 1 892 345 1 856 242
Počet bezhotovostních plateb 680 253 683 767
Počet majetkových karet 681 511 683 248
Počet přihlášení uživatelů 3 126 870 3 327 063
 
 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr