Manage smartly
+420 567 309 136

Procesy finanční kontroly upraví v letošním roce nový zákon

Ministerstvo financí poslalo koncem listopadu 2014 do připomínkového řízení návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole. Zákon má nastavit interní audit v souladu s mezinárodními standardy a posiluje jeho nezávislost.
Zajímavé určitě je, že oproti současnému znění už zákon nebude používat pojem finanční kontrola. Nahrazen byl pojmem ověřování, které zahrnuje postupy řídicí ekonomické kontroly, inspekce, interního auditu a dozoru, včetně úkonů předcházejících kontrole podle kontrolního řádu nebo předběžného šetření.

Finanční kontrola

Růst či pokles nákladů?
Ministerstvo si od zákona slibuje sladění řídicích a kontrolních mechanismů a plnění auditorských úkolů, za účelem udržování shodného režimu ochrany zahraničních a národních veřejných prostředků. Dojít by podle názoru ministerstva dojít ke snížení personální a nákladové náročnosti při zajištění ověřovacích mechanismů, zejména odstraněním duplicit.

Obce se naopak růstu nákladů obávají a očekávají, že se budou muset platit vlastní kontrolory nebo si najmout externí firmy. Větší zodpovědnost čeká i starosty, primátory a hejtmany, mj. i za zavedení systému vnitřního řízení a kontroly u organizací hospodařících „ze společného“ rozpočtu.

Vnějších kontrol bude méně
Co dalšího bude nový kontrolní systém pro obce znamenat? Na jedné straně větší složitost - doposud nebylo výjimkou, že si úřady vystačily s jediným vlastním auditorem. Nová právní úprava bude znamenat, že kontrolní mechanismy budou běžet průběžně hned na několika úrovních uvnitř instituce. Na straně druhé naopak odpadnou některé kontroly zvenčí. Počítá se zrušením veřejnosprávní kontroly i tzv. přezkumu hospodaření, který v obcích provádí úředníci z krajů, v krajích pak ministerstvo.

Vícestupňová kontrola by měla plnit i ochrannou funkci. Neměly by se už stávat případy, kdy kvůli nedůslednému přezkumu hospodaření musí obec po kontrole vracet dotaci a navíc platit penále, což mohlo vést až k jejímu bankrotu.

Kontrolní mechanismy se rozběhnou ještě před tím, než se vůbec proplatí první faktura. Interní audit by měl zjistit, zda všechny schvalovací a manažerské kontrolní procesy běží jak mají, a zda při realizaci projektů nedochází k chybám. V případě odhalení nejasností by poradil úředníkům i členům samospráv, jak je odstranit.

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr