Manage smartly
+420 567 309 136

Prohlášení společnosti GORDIC k tiskové zprávě MPSV ze dne 24. února 2015

V souvislosti s nově zveřejněnými informacemi ze strany MPSV k průběhu realizace veřejné zakázky „Implementace systému GINIS na podporu výkonu správní ekonomiky pro MPSV“ společnost GORDIC prohlašuje, že:
  • poskytla své plnění pro MPSV v plném rozsahu, zcela v souladu s uzavřenou smlouvou, nikoliv „v určitém rozsahu“, jak uvádí MPSV.
  • Standardní dokumentace byla dodána zdarma, současně s licencemi. MPSV záměrně uvádí pouze část informace, protože v tomto případě se jedná o tvorbu metodických postupů práce a jejich aktualizaci. Což je vysoce specializovaná činnost konzultanta, nikoliv dokumentaristy, jak se domnívá IT MPSV. Tomu odpovídá cena práce specializovaného konzultanta necelých 15.000,- Kč bez DPH za jeden člověkoden, což je cena na českém trhu naprosto obvyklá.
  • Předmět plnění ve výše uvedené zakázce byl dodán, implementován a zprovozněn v souladu se smlouvou v plánovaném termínu, tedy k 28. 2. 2014. Drobné vady a nedodělky, které ovšem neomezovaly výkon běžných agend, byly k 11. březnu 2014 odstraněny. Termín dodání je nyní předmětem soudního přezkoumání.
  • MPSV neuplatnilo doposud žádnou konkrétní výhradu i přes dotazy za strany společnosti GORDIC.

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr