Manage smartly
+420 567 309 136

Řízené zveřejňování dokumentů lze dělat snadno a efektivně

V rámci trendu otevřenosti úřadů směrem k veřejnosti se zveřejňování dokumentů začíná stávat standardem, který nachází stále častěji oporu i v legislativě. Informační systém GINIS nyní disponuje stejnojmennou pokročilou funkcionalitou, která umožňuje uživatelům realizovat zveřejňování opravdu důsledně a efektivně.
Díky integrované komplexní správě zveřejnění není nutné ručně přenášet data do různých externích formulářů, protože proces zveřejnění probíhá přímo nad zdrojovými daty. Data lze přenášet data na (legislativou či vnitřním předpisem) definovaná umístění, jako jsou lokální úložiště, atd.

Zveřejňování probíhá nad zdrojovými daty a skládá se z tří základních fází: příprava, schvalování a zveřejnění. V rámci přípravy si uživatel shromáždí dokumenty a automaticky se mu k nim založí příslušná metadata. Při přípravě lze využít interní anonymizér vytvářející samostatné elektronické přílohy nebo nové verze původních dokumentů.V druhé fázi probíhá schvalování dat, která budou dále zveřejněny. Schválení může probíhat buď manuálním způsobem anebo automaticky s využitím řízených schvalovacích procesů s Elektronickou podpisovou knihou (EPK).

Pokud jsou dokumenty připraveny (včetně metadat) a schváleny, je možné provést jejich zveřejnění buď manuálním nebo automatickým způsobem online nebo offline způsobem na libovolné místo.
 

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr