Manage smartly
+420 567 309 136

Sečské GORDIC Region Tour 2015 nabídlo široké spektrum témat

V posledním květnovém týdnu proběhl jubilejní 10. ročník setkání uživatelů systému GINIS v gesci GORDIC® Distributora KMS software. Pozvání na Sečskou přehradu přijali zástupci jedné regionální rady regionu soudržnosti, čtyř krajských úřadů, tří magistrátů, 21 městských úřadů a Energetického regulačního úřadu.
Pro účastníky byl jako každoročně připraven pestrý výběr prezentací. Jeho základ tvořily informace o novém zákonu o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě a mimořádně aktuálním tématu kybernetické bezpečnosti včetně představení produktového portfolio komponent Cyber Security GINIS.

pic01.jpg

Součástí prezentace aktuálních trendů ve správě digitálních dokumentů bylo upozornění na modul Administrativní audit (DAA), který slouží k identifikaci přetížených míst a vyhledání anomálií v pohybu dokumentů na úřadu. Mezi další nové aplikace patří průřezový modul Inteligentní asistent, který se učí z chování uživatele a průběžně jeho postupy vyhodnocuje, Přehled smluv jako součást Interaktivního úřadu GINIS nebo aplikace Rozhraní pro občany (RAP).

RAP představuje webový portál, který moderním způsobem poskytne občanům i firmám přístup k informacím z úřadu. Občan získá jednoduchou cestou přehled o stavu svých dluhů, má možnost podávat žádosti na změnu pohledávek nebo možnost QR plateb.

Na závěr bloků prezentací byl zmíněn modul Dokumentový konverzní server (DKS), který nabízí serverové řešení pro konverzi dokumentů a modul Identity Management (IdM), sloužící pro správu identit a tím i ke zjednodušení obsluhy informačních systémů.

Stejně jako v minulých letech byl i letos příjemným zpestřením a odreagováním podvečerní výlet. Tentokrát autobus odvezl účastníky setkání na hrad Lichnice. Krásný pohled do okolí, na Čáslav a na část Železných hor, potěšil všechny přítomné.
 

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr