Manage smartly
+420 567 309 136

Valutová pokladna modulu POK si poradí s plovoucím kurzem

V poslední době došlo k významnému rozšíření možnosti vedení knih v cizích měnách, které mají za cíl zjednodušit uživatelům práci v poměrně náročné manipulaci se zahraničními platidly.
Režimy použití kurzu jsou tři – pevný, plovoucí z aktuálního dne a plovoucí z předešlého dne. Jaký způsob zvolí, záleží na rozhodnutí konkrétní účetní jednotky.
 
Hlavní předností valutové poklady je možnost přepočtu účetního stavu dle aktuálního kurzu. Při plovoucím režimu kurzu je vhodné zapnout kontrolu správného účetního stavu na okamžik volby pokladního deníku anebo provedení hlavní uzávěrky deníku.

POK_valuty_web.png

GINIS POK: Hromadná změna kurzu nezaúčtovaných dokladů
 
Kurzový rozdíl v praxi vzniká i přímo v rámci pokladního dokladu. V těchto případech je vhodné použít funkci pro automatické generování položky kurzového rozdílu (zisku nebo ztráty). Dále modul POK obsahuje kontrolu na aktuálnost kurzu v okamžiku účtování. To zajistí, že doklady budou do účetního deníku zapsány ve správném korunovém vyjádření.

Pokud kontrola odhalí nedostatky, je možné na těchto dokladech provést změnu kurzu pomocí hromadné funkce. Další hromadná funkce umožňuje přecenění nevyúčtovaných záloh (a tedy pohledávek za zaměstnanci) dle kurzu platného k rozvahovému dni.
 

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr