Manage smartly
+420 567 309 136

Živě z Hradce Králové: Konference ISSS skončila, navštívilo ji přes 2 tisíce hostů

V Hradci Králové dnes druhým dnem pokračuje konference Internet ve státní správě a samosprávě, ústředním tématem je kybernetická bezpečnost.
14.4. 10:00 Expozice společnosti v prvním patře kongresového centra Aldis je i dnes příležitostí k setkání s vývojáři, projektovými manažery i servisními pracovníky firmy.

_DSC7233.jpg

14. 4. 9:30 "Dostát požadavkům zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcích vyhlášek vyžaduje důkladně porozumět architektuře systémů a povaze spravovaných aktiv,” upozorňuje ve své přednášce Igor Štverka. Dalším krokem je pak návrh vhodných opatření pro eliminaci rizik a zajištění odpovídající důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací.

_DSC7292.jpg

13.4. 21:00 V rámci ISSS proběhlo také vyhlášení soutěže Biblioweb 2015 – 16. ročník klání o nejlepší internetové stránky českých knihoven. V kategorii knihoven v obcích od 15 001 do 30 000 obyvatel byla nejúspěšnější Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně.

Knihovna.jpg
Foto: ISSS.cz

13.4. 15:40 "Dohledový systém pomáhá organizaci ke zefektivnění procesů, které nejsou dané zákonem, ale jsou důležité pro vnitřní chod úřadu," říká David Brychta v prezentaci věnované právě dohledovým funkcím systému GINIS. Organizace si mohou definovat vlastní kontrolní chody. Příslušný pracovník dostává avízo, že něco neprovedl, vedoucí pracovník potom souhrnnou zprávu, přičemž tyto zprávy mohou mít několik úrovní  naléhavosti.

_DSC7276.jpg
 
13.4. 13:55 Jak interpretovat nový zákon o vnitřní kontrole v prostředí úřadu? To je předmětem přednášky Jiřího Pokorného. "Nový zákon přináší dramatické posílení a vymezení jednotlivých účastníků procesů," upozorňuje a připomíná, že kontrolní funkce se přesouvají z externích subjektů, jako je například kraj, na samotný městský úřad. Je třeba udělat audit současného stavu: jak je kontrola řešena nyní, jaké jsou zde směrnice a jak jsou dodržovány a jak a čím celý systém doplnit. Připravovaná legislativní změna je příležitostí uchopit proces kontroly skutečně komplexně.

_DSC7248.jpg
 
13.4. 13:40 Jiří Ileček přednáší o tom, jaké město lze považovat za smart, tedy za chytré. V našem pojetí je smart city město transparentní, otevřené, efektivní a bezpečné. Softwarovou podporu těchto vizí v systému GINIS v současné době tvoří komponenty Interativního úřadu (rozklikávací rozpočet, přehled smluv, atd.), analytické nástroje (datové sklady) i prvky pro zvýšení aplikační bezpečnosti. 

jirka_ilecek.jpg

13.4. 11:50 Diskuse k zadávání veřejných zakázek v oblasti ICT.  Ministryně Karla Šlechtová: "Využívat při hodnocení veřejných zakázek pouze ceny není správné." S tím souhlasí i poslanec PČR Ivan Pilný: "Je třeba oslabit dominantví vliv ceny jako jediného kritéria a také sejmout z úřadů břemeno obav z neustálých kontrol". Nový zákon o veřejných zakázkách vzniká z důvodu tří nových směrnic Evropské komise, ČR je musí zapracovat do legislativy do dvou let.

zah.jpg 

13.4. 11:15 Vysocí představitelé státní správy se v během diskuse při rámci zahájení konference věnují především využití dat ze základních registrů. Ty jsou v největší míře využívání Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním a Živnostenským úřadem. Například v případě přestěhování tak není nutné ČÚZK hlásit změnu. Další úřady využívají systém pouze v omezené míře - při ověřování údajů nebo v případě nejasností. Diskutující se shodují na tom, že stát má v této oblasti ještě velké rezervy.
 

13.4. 10:15 V rámci ranní sekce "Životní cyklus digitálního dokumentu" vystoupil Miroslav Čejka s příspěvkem věnovaným trendům ve správě dokumentů: "Jedním z těchto trendů budou samoučící se systémy - opakující se činnosti budou automatizované a nebudou uživatele zatěžovat." V rámci systému GINIS+ plní tuto roli již dnes průřezový nástroj Inteligentní asistent.

M_cejka.jpg
 

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr