GINIS

Charakteristika

Bezpečná integrační platforma pro veřejnou správu s garantovanou legislativou.

Nejrozšířenější integrační platforma v české veřejné správě se kromě komplexnosti a uživatelské přívětivosti vyznačuje i vysokou mírou bezpečnosti. Uplatnění dlouhodobě nachází na ministerstvech a dalších organizačních složkách státu, krajských, městských a obecních úřadech i v příspěvkových organizacích. Digitalizace jednotlivých agend i oběhu dokumentů, efektivní řízení organizace, nastavení zjednodušení a zrychlení procesů díky provázanosti agend, podpora managementu nebo otevřenost organizace veřejnosti – to je jen hrstka výhod, které GINIS přináší.

Široká škála modulů zajišťuje organizacím pohodlnou digitalizaci ekonomických agend, řízení lidských zdrojů, spisové služby či správních agend. Jako otevřená platforma umožňuje GINIS díky širokým možnostem API rozhraní bezpečné propojení s dalšími aplikacemi a systémy třetích stran. Průběžný vývoj reflektuje IT trendy, legislativní změny i uživatelské požadavky. GINIS si mohou organizace pořídit zakoupením licencí i formou SaaS. Provozovat jej mohou na vlastní infrastruktuře nebo v cloudu.

Edice GINIS

Architektura, otevřenost i modularita dělají z GINIS Standard optimální nástroj pro správu a řízení organizace jakékoliv velikosti. Dovede pokrýt potřeby digitalizace spisové služby, ekonomických, personálních i dalších agend ve městech, krajích i organizačních složkách státu. Nezná limity v počtech uživatelů. Klíčovými výhodami jsou plná provázanost jednotlivých agend, pokročilé funkce administrace dílčích procesů i možnost napojení na jiné agendové či státem zřizované informační systémy.

Přednosti

 • široká škála možností integrace,
 • komplexnost a univerzálnost využití,
 • úroveň provázanosti modulů,
 • automatizovaný update,
 • pokročilá definice jednotlivých procesů,
 • vysoká úroveň zabezpečení,
 • možnost napojení na IDM.

GINIS Express je optimální zejména pro menší organizace veřejné správy (obecní úřady a příspěvkové organizace), které požadují jednoduché a cenově dostupné řešení, které jim zajistí správu agend prostřednictvím jednoduchých a vzájemně integrovaných modulů. Databázový charakter GINIS Express umožňuje efektivní ukládání, modifikaci a výběr velkého množství pořízených údajů i pokročilé funkce shromažďování, třídění a správy dat, včetně jejich následné filtrace či úpravy. Organizace mohou zvolit kromě databázové (SQL) i souborovou variantu GINIS Express.

Přednosti

 • integrace se spisovou službou s možností skartace či archivace,
 • snadná a přehledná správa uživatelů,
 • bezpečnost a usnadnění plnění požadavků GDPR,
 • společný update všech používaných modulů,
 • automatické či ruční zálohování,
 • cloud či on-premise – volba umístění dat,
 • možnost generovat otevřená data.

GINIS iFIS je systém ekonomických aplikací se specifickou funkcionalitou pro veřejné instituce a vysoké školy. Aplikace optimálně využívají robustních technologií Oracle. Zvládnou tak zpracovat neomezené množství účetních případů ve složité organizační struktuře veliké univerzity se stovkami uživatelů stejně rychle a efektivně, jako jednotky dokumentů malého vědeckého pracoviště s jediným uživatelem. Řada nadstavbových web aplikací je pak připravena poskytovat on-line ekonomické informace vědeckým týmům kdekoliv v terénu či na Zeměkouli a řídit správné čerpání projektových zdrojů.

Přednosti

 • spolehlivé a bezpečné řešení z univerzit a pracovišť AV ČR,
 • specifické funkce pro řízení ekonomiky vědeckých týmů,
 • on-line dostupnost dat odkudkoliv,
 • profesionální podpora od zkušených pracovníků dodavatele,
 • jednotná verze u všech uživatelů,
 • společná pracovní setkání uživatelů s autory řešení,
 • trvalý rozvoj funkcionalit podle požadavků uživatelů a legislativy.