Proč právě naše řešení?

Ať už jste malá firma, korporace nebo organizace veřejné správy, naše integrované řešení ekonomických agend vám umožní efektivní řízení i přehledné účetnictví a controlling. Pracujte s nástroji, které využívá více než 6 000 organizací.

Komplexně řeší účetnictví, mzdy i rozpočtovou agendu
Integruje jednotlivé agendy a optimalizuje vnitřní procesy
Značně usnadňuje strategické rozhodovaní a řízení organizace
100% bezpečnost je naprostým základem i naší prioritou
Neustále aktualizujeme software podle trendů i legislativy

Výběr modulů

Doplňující informace

Ekonomika je jednou z klíčových oblastí, které dovede GINIS komplexně pokrýt. Důležitými vlastnostmi řešení firmy GORDIC jsou modularita a integrace. V praxi to znamená, že si sami určíte dílčí agendy (v podobě konkrétních modulů), které chcete ve své organizaci digitalizovat. Z nich vám bude sestaveno modulární řešení.

Pojem ekonomika obecně znamená hospodářství či hospodaření. Obvykle se tak vztahuje k hospodaření konkrétního subjektu - ať už jde o organizační složku státu, firmu, krajský, městský či obecní úřad, školu, jinou příspěvkovou organizaci nebo jednotlivce. Pro jednotlivce řešení vyvíjená firmou Gordic vhodná nejsou, všechny ostatní typy subjektů však na těchto stránkách najdou nástroje, které jim hospodaření zpřehlední a usnadní.

Nyní se nacházíte v oblasti Ekonomika, kde vidíte i výčet dílčích kategorií, do kterých jsou jednotlivé moduly související s hospodařením či majetkem organizace zařazeny. Ty představují nástroje potřebné k řešení účetnictví, rozpočtu, majetku, mezd či controllingu.

Třípatrová Stromová struktura celého webu (nyní jste v prostřední úrovni) by vám měla posloužit ke snadné orientaci a ujasnění, které agendy či dílčí procesy byste rádi prostřednictvím jednotného vysoce provázaného nástroje chtěli a mohli řešit. Znáte-li celý nebo zkrácený název konkrétního požadovaného modulu, lze se k němu dostat i zkratkou přes vyhledávání naznačené lupou v horním pravém rohu stránky.

Máte-li jakékoliv specifické požadavky, jejichž řešení se vám na stránkách nedaří objevit, neváhejte nám napsat prostřednictvím kontaktního formuláře. Následně budete osloveni odborným pracovníkem, který vám pomůže se ve velkém objemu nástrojů a s nimi souvisejících informací zorientovat. Pokud by vaše přání nebylo možné současným produktovým portfoliem splnit, zoufat nemusíte - Gordic disponuje početnou základnou zkušených vývojářů, kteří jsou na výzvy všech typů i rozměrů připraveni.

Kontaktní formulář využijte i v případě, že se vám modul s požadovanou funkcionalitou nepodařilo v žádné z dílčích kategorií objevit (může být pro některou z jeho dalších funkcí umístěn například v jiné kategorii). Rádi vám s přáním pomůžeme.