Lektoři

Nechte se proškolit od těch nejlepších

Pro jednotlivé agendy máme odborníky, kteří patří ke špičkám ve svém oboru.

David Brychta

David_Brychta@gordic.cz

Více než deset let pracuje jako analytik systému GINIS a konzultant. Zásadním způsobem se podílel se na implementaci nařízení GDPR. Kromě této oblasti se zabývá přípravou akvizičního procesu nebo prací s kartotékou externích subjektů. Své znalosti umí David dobře předávat i ostatním.

Harmonogram školení

Vít Cvrček

Vit_Cvrcek@gordic.cz

Zkušený metodik s dvacetiletou praxí ve veřejné správě, kde mimo jiné z pozice zástupce ředitele odboru ICT řídil vývoj informačních systémů na dvou ministerstvech (MZe a MPSV). Od roku 2008 je členem pracovních skupin ICT Unie se zaměřením na legislativu eGovernmentu, agendové informační systémy a elektronickou správu dokumentů.

Harmonogram školení

Bohumír Čech

Bohumir_Cech@gordic.cz

Bohumír je klíčovým autorem našich metodik v oblasti rozpočtu a účetnictví. Provádí analýzy legislativních změn, je garantem jejich promítnutí do metodik i autorem řady zakázkových metodických dokumentů. Kromě svých odborných znalostí je také poutavým a oblíbeným školitelem.

Harmonogram školení

Miroslav Čejka

Miroslav_Cejka@gordic.cz

Miroslav je ředitel odboru Metodiky archivní a spisové služby firmy Gordic. Může se směle ohlížet za svou téměř 30letou praxí v oblasti spisové služby, ukládání digitálních dokumentů i spisových a skartačních řádů. Jeho lektorská a publikační činnost jasně napovídá, že své bohaté znalosti dovede skvěle předávat.

Harmonogram školení

Soňa Černotová

Sona_Cernotova@gordic.cz

Během svého dlouholetého působení ve firmě GORDIC nabrala takové zkušenosti, které jí dovolují školit ekonomiku jak v programu GINIS Express, tak také GINIS Standard. Vzhledem k tomu, že je zároveň účetní, může zákazníkům poskytnout praktické rady v rámci účtování a metodických postupů. O tyto zkušenosti opírá i všechna školení.

Harmonogram školení

Jan Dienstbier

Jan_Dienstbier@gordic.cz

Vedoucí odboru kybernetické bezpečnosti a technický garant platformy KYBEZ, který se v ICT odvětví pohybuje od roku 1981. Během bohaté praxe pracoval pro přední IT firmy (Digital, IBM, Telefonica a řadu dalších). Jeho dřívější zaměření na systémy pro správu privilegovaných účtů vystřídala v posledních osmi letech kybernetická bezpečnost.

Harmonogram školení

Veronika Dobiášková

Veronika_Dobiaskova@gordic.cz

Specializuje se na produkt Pokladna a dobře se vyzná v prostředí veřejné správy. Nejen to z ní dělá odbornici na svém místě. Ráda se s vámi podělí o teoretické znalosti i reálné poznatky z praxe, na kterou klade největší důraz.

Harmonogram školení

Štěpán Drška

Stepan_Drska@gordic.cz

Nejen metodika spisové služby, ale i podpora a obchod patří do jeho širokého záběru. Stejně jako lidé i aplikace se vyvíjí. A právě s vývojem aplikací pro státní správu má Štěpán bohaté zkušenosti přesahující hranici plnoletosti. O Štěpánově hlubokých znalostech i poutavém projevu se přesvědčíte na školení i vy.

Harmonogram školení

Pavel Dvořák

iPavel_Dvorak@gordic.cz

Pokud by Pavlova praxe v oblasti implementace systému, údržby, metodiky a vedení projektů byla člověkem, už by měla občanský průkaz. Ano, na školení se setkáte s odborníkem s bohatými zkušenostmi. Prázdných pouček a nudného teoretizování se rozhodně obávat nemusíte.

Harmonogram školení

Petr Fajtl

Petr_Fajtl@gordic.cz

Implementace systému GINIS, metodická podpora, projektové vedení a školení v oblasti účetnictví. Tady všude je Petr jako doma. Rozhodně nebudete litovat, když si jej zvolíte za průvodce světem pracovních procesů financování a zpracování DPH nebo účtování v jednotlivých oblastech modulů ekonomického subsystému.

Harmonogram školení

František Fiala

Frantisek_Fiala@gordic.cz

Administrace systému, instalace i aktualizace aplikací a databází, spisová služba, agendové systémy nebo správa jádra GINIS – to všechno jsou vody, ve kterých umí František bravurně plout. Má bohatou praxi, během které se setkal i s řadou speciálních případů administrace a integrace a o zkušenosti se s vámi rád podělí.

Harmonogram školení

Anna Frantseva

Anna_Frantseva@gordic.cz

Sympatická analytička Anna se již delší dobu zaměřuje na metodiku. Věnuje se zejména modulům Mzdy, Poplatky a Správa hřbitovů. Vysokou měrou přispívá i k administraci systému, instalaci a aktualizaci aplikací i databází nebo tvorbě a úpravě sestav. Účastníci školení se mohou těšit na kvalitní a přínosný projev této lektorky.

Harmonogram školení

Jaroslav Fusek

Jaroslav_Fusek@gordic.cz

Díky jeho školením posunete své znalosti a odbornost o veliký krok dál. Dovede poutavě seznámit uživatele s dopadem legislativních změn v jednotlivých modulech a naučí využívat maximální potenciál modulů (zejména UCR, KDF, KXF, KOF, EMA, PED a POK) pro výrazné usnadnění práce i časovou úsporu při rutinních operacích.

Harmonogram školení

Erik Hála

Erik_Hala@gordic.cz

Poslední dekáda Erikovy kariéry je pevně spojena s agendou spisové služby. Té se v mnoha případech věnoval jako implementátor, projektový vedoucí a v neposlední řadě i jako školitel. Během svých lekcí tak dovede posluchačům zprostředkovat hned několik úhlů pohledu na DRMS systémy různě strukturovaných i velikých organizací.

Harmonogram školení

Jaroslav Handrejch

Jaroslav_Handrejch@gordic.cz

Skutečný specialista na technickou i metodickou stránku modulů UCR, KDF, KOF, KXF a POK s více než desetiletou praxí. Dovede účastníky školení dobře seznámit nejen s procesy instalace, aktualizace, úprav tiskových sestav atd., ale samozřejmě i s veškerými funkcemi modulu. Máte se na co těšit.

Harmonogram školení

Hana Havlíková

Hana_Havlikova@bnsoft.cz

Působí jako implementátorka a metodička systému GINIS Express se širokým záběrem zahrnujícím celou škálu ekonomických modulů a jednotlivých správních agend a registrů. Účastníci školení z územně správních celků i příspěvkových organizací si tak při jejím školení rozhodně přijdou na své a získají nové poznatky o funkcích modulů. V rámci ekonomiky se specifikuje i na Pomocný analytický přehled (PAP) a na Daň z přidané hodnoty (DPH).

Harmonogram školení

Lenka Hladíková

Lenka_Hladikova@gordic.cz

Je metodičkou a analytičkou pro oblast účetnictví, může se pyšnit 15letou praxí v oblasti zpracování účetních dat (Rozpočet, Účetnictví a výkaznictví a navazující moduly). Má skvělé prezentační schopnosti a nejen díky nim vás jako školitelka se vším dobře seznámí.

Harmonogram školení

Ladislav Hnyk

Ladislav_Hnyk@gordic.cz

Pokud hledáte znalce převážně majetkových a skladových modulů, potěšíme vás. Ladislav je odborníkem nejen na nové způsoby inventarizace majetku, ale především na GINIS Express jak v rovině metodické, tak technické. Své vědomosti i poznatky z praxe vám mile rád předá.

Harmonogram školení

Stanislav Horák

Stanislav_Horak@gordic.cz

Stanislav je odborníkem s výjimečnou schopností propojit metodiku s praxí. Nutno podotknout, že jeho více než 15letá praxe zahrnuje i zahraniční projekty. Oblibu si získala jeho skupinová i individuální školení zaměřená na GINIS Express, spisovou službu (DRMS), registry, ISZR, eIDAS nebo GDPR.

Harmonogram školení

Vojtěch Hvězda

Vojtech_Hvezda@gordic.cz

Každý by chtěl žít v bezpečí. A právě Vojtěch je jedním z těch, kteří se o naši bezpečnost, přesněji tu kybernetickou, starají. Osvětou slovem i písmem počínaje a bezpečnostní analýzou a konkrétními řešeními konče. Díky rozsáhlým praktickým zkušenostem vás dovede proškolit jak v rovině GDPR, tak i v konkrétních oblastech kybernetické bezpečnosti.

Harmonogram školení

Jiří Ileček

Jiri_Ilecek@gordic.cz

Ředitel odboru ekonomických agend, v jehož náplni práce se prolínají metodika, analytika i programování. Již 23 let se zabývá zpracováním rozpočtu a účetnictví a zásadně se podílí na tvorbě metodik a vývoji zmíněných oblastí. Jiří je navíc zdatným řečníkem. Podtrženo, sečteno, jen obtížně byste hledali většího odborníka.

Harmonogram školení

Milan Janíček

Milan_Janicek@gordic.cz

Zkušený metodik a analytik s více než dvacetiletou praxí v oblasti účetnictví a rozpočtu se zaměřením na účetní a finanční výkazy rozpočtových a příspěvkových organizací. Při práci využívá i dlouholeté zkušenosti v oblasti analýz legislativních změn a své zkušenosti poutavě předává formou interních konzultací i školení.

Harmonogram školení

Pavel Janíček

Pavel_Janicek@gordic.cz

Jeho specializací jsou mzdové a personální moduly v oblasti státní správy i samosprávy. Dlouholetá pozice metodika personalistiky, systematizace a vzdělávání i hodnocení zaměstnanců v kombinaci se zkušenostmi z významných projektů (MPO, SZPI, Puncovní úřad, …) dává záruku, že vám Pavel bude více než dobrým zdrojem informací.

Harmonogram školení

Kristýna Janků

kristyna_janku@gordic.cz

KDF, KOF, POU, SML, UCT, UCR, ADA, ROZ, BAR. To se nám neprošel žádný domácí mazlíček přes klávesnici, jde čistě o zkratkovitý výčet modulů GINIS, které Kristýna aktivně školí. Díky praxi v zákaznickém prostředí se kromě znalostí může pyšnit i dobrými komunikačními schopnostmi.

Harmonogram školení

Petra Janovská

Petra_Janovska@gordic.cz

Osobní a praktické zkušenosti ze státní správy a samosprávy v oblasti implementace, údržby, metodiky i vedení projektů dělají z Petry nadmíru kompetentní osobu k vašemu proškolení, ať už se jedná o školení na Registr a Usnesení nebo systém správy dokumentů.

Harmonogram školení

Jakub Janša

Jakub_Jansa@gordic.cz

Jakub již několik let působí jako analytik a programátor. Kromě zmíněné programátorské činnosti se mile rád stane vaším průvodcem při základní administraci a instalaci GINIS. Dalšími oblastmi, kde se cítí jako ryba ve vodě, jsou dokumentace a testování aplikací.

Harmonogram školení

Vlasta Jindřichová

Vlasta_Jindrichova@gordic.cz

Již více než jedno desetiletí ve společnosti GORDIC úspěšně programuje, analyzuje, implementuje, konzultuje a tvoří metodiku spisové služby. Není pochyb, že má v malíku všechny zákonitosti a funkce systému správy dokumentů. Její bohatá praxe zahrnuje zkušenosti s centrálními úřady, kraji, obcemi i příspěvkovými organizacemi.

Harmonogram školení

Radek Josef

Radek_Josef@gordic.cz

Spisová služba je s jeho praxí propojena už 12 let. Věnuje se implementaci, údržbě, metodice, spisovému řádu. Sám vede projekty. Výraznou stopu zanechal na projektech spisové služby v Libereckém kraji, na Úřadu pro ochranu osobních údajů, v České obchodní inspekci a mnoha dalších.

Harmonogram školení

Nikola Jurčová

Nikola_Jurcova@gordic.cz

Oblast finančních okruhů je druhým domovem metodičky Nikoly. Účastníci jejích školení tak poznají všechny kouty modulů Pokladna, Fakturace či například Banka. Další její specializací je technická evidence majetku. Absolventi kurzů používají ve větách o Nikole slova jako příjemná, vstřícná, sympatická či odbornice.

Harmonogram školení

Petr Juřík

Petr_Jurik@gordic.cz

Metodik a analytik spisové služby s více než 18letou praxí a zkušenostmi se zakázkami takových rozměrů, jako je spisová služba pro Ministerstvo obrany nebo Český telekomunikační úřad. V rámci školení vám tak předvede působivý exkurz do konkrétních částí, nebo napříč celou spisovou službou GINIS DRMS.

Harmonogram školení

Libor Kameník

Libor_Kamenik@gordic.cz

Metodik a analytik spisové služby s více než 18letou praxí a zkušenostmi se zakázkami takových rozměrů, jako je spisová služba pro Ministerstvo obrany nebo Český telekomunikační úřad. V rámci školení vám tak předvede působivý exkurz do konkrétních částí, nebo napříč celou spisovou službou GINIS DRMS.

Harmonogram školení

Jana Karlová

Jana_Karlova@gordic.cz

Bez práce nejsou koláče ani mzdy. A přesně v modulu Práce a mzdy je Jana díky 30leté praxi v mzdovém účetnictví a 14 letům zkušeností na pozici metodičky skutečným odborníkem, jehož kvality byly využity i v projektech na Ministerstvu obrany, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Úřadu práce a řadě dalších.

Harmonogram školení

Lukáš Koreš

lukas_kores@gordic.cz

Metodik a konzultant obhospodařující zejména moduly SSL, POK a DDP. Tak lze ve zkratce popsat profesní pozici Lukáše, který měl možnost v předešlé praxi poznat GINIS i z pozice uživatele. Dovede tak působivě prezentovat přesně takový typ informací, jaký je pro uživatele nejpřínosnější pro efektivní práci s jednotlivými moduly.

Harmonogram školení

Natálie Kotrbatá

natalie_kotrbata@gordic.cz

Natálie je specialistkou na Finanční okruhy, Knihu došlých faktur i Knihu odeslaných faktur – nástroje, se kterými své posluchače během školení poutavě seznámí. Díky praxi ze státní správy a zkušenostem s implementací, administrací, aktualizacemi i uživatelským prostředím GINIS dovede zodpovědět i jakýkoliv související dotaz.

Harmonogram školení

Simona Kozáková

Simona_Kozakova@gordic.cz

Chcete mít dobrý přehled o legislativních změnách v účetnictví, metodice ekonomiky nebo ekonomických modulech GINIS Standard? Pak jste na správné adrese. Přesně to je výčet oblastí, na které se Simona specializuje jak v praxi, tak i při svých školeních. Rezervací místa na jejím školení nešlápnete vedle.

Harmonogram školení

Rostislav Kunc

Rostislav_Kunc@gordic.cz

Praxe atakující hranici jedné dekády, znalosti a zkušenosti v oblasti metodiky i implementace ekonomických modulů GINIS Express a GINIS Standard, schopnost předávat potřebné a praktické informace díky mnoha vedeným školením. I takto lze ve stručnosti Rostislava profesně popsat.

Harmonogram školení

Zdeňka Kuřáková

Zdenka_Kurakova@gordic.cz

Každý ví, jak je důležitá práce s lidmi. A přesně na nástroje, které takovou práci mnoha organizacím usnadňují, se Zdeňka specializuje. Moduly Práce a mzdy, Personalistika a Trexima produktových řad GINIS Express i GINIS Standard jsou jejím revírem jak v rovině implementace, tak i školení nebo péče o zákazníky.

Harmonogram školení

Jiří Kuzdas

Jiri_Kuzdas@gordic.cz

Více než 15 let sbírá Jiří zkušenosti zejména s GINIS Express, WIN a SQL. Specializuje se převážně na jednotlivé moduly ekonomické i správní agendy a Spisovou službu GINIS Standard. Během své praxe načerpal poznatky z provozu systému v organizacích nejrůznější velikosti i struktury.

Harmonogram školení

Miroslav Máče

Miroslav_Mace@gordic.cz

Autor hned osmi knih z oblasti účetnictví a finančního řízení, který se dříve věnoval kromě metodiky i výuce na vysokých školách, se před osmi lety vzdálil akademické sféře a zamířil do firmy GORDIC. Tady se věnuje zejména metodice účetnictví. Je nepochybně profesionálem jak v oboru, tak v předávání zkušeností posluchačům.

Harmonogram školení

Jindřich Machálek

Jindrich_Machalek@gordic.cz

Jindřich se specializuje přes 20 let na GINIS Express. V průběhu své praxe načerpal zkušenosti jak s příspěvkovými a neziskovými organizacemi, tak podnikateli a samozřejmě i obcemi. Co se školení týče, věnuje se těm individuálním pro nové zákazníky i hromadným pro ty stávající.

Harmonogram školení

Tomáš Martynek

Tomas_Martynek@gordic.cz

Servisní pracovník se zaměřením na spisovou službu (GINIS Express i GINIS Standard) a matriku (GINIS Express). Jeho školení jsou zaměřena nejčastěji právě na zmíněný modul Matrika. Zákazníky oblíbeny školitel pro jeho rozsáhlé znalosti i ochotu a schopnost se plně přizpůsobit požadavkům uživatele.

Harmonogram školení

Ludmila Matějková

Ludmila_Matejkova@gordic.cz

Ludmila se celý svůj profesní život pohybuje v prostředí účetnictví a daní. Během více než dvacetileté praxe načerpala zkušenosti nejen s podnikatelským prostředím a veřejnou správou, zejména PO, ale i s kontrolní činností těchto subjektů. Ludmila je praktik, který dovede legislativní novinky nejen analyzovat, ale i srozumitelně prezentovat.

Harmonogram školení

Jaroslav Mazur

Jaroslav_Mazur@gordic.cz

Jaroslav je konzultant-analytik se zkušenostmi z implementace systému na krajských a městských úřadech i příspěvkových organizacích OSS. Účastnil se i projektů implementace datových skladů. Již více než deset let se specializuje na GINIS Standard. Jeho praxe je tedy bohatá, znalosti obsáhlé a chuť vám je předat obrovská.

Harmonogram školení

Pavel Menšík

Pavel_Mensik@gordic.cz

Pavlova implementační praxe sahá až do roku 2002. Není tak divu, že spektrum modulů, kterými se zabývá od implementace po školení, je vskutku široké. Kromě těch, které zjednodušují práci úředníkům, je v centru jeho zájmu i řada nástrojů pro přeměnu měst ve Smart Cities, například Portál občana, Rozklikávací rozpočet nebo Investiční mapa.

Harmonogram školení

Monika Nová

Monika_Nova@gordic.cz

V oblasti skladového hospodářství, majetku a ekonomických modulů v nejrůznějších typech institucí Monika rozhodně nová není. Pro bohaté zkušenosti s účetnictvím a problematikou majetku tak dokonce působí jako vedoucí řady projektů a vy nemusíte mít ani nejmenší obavy. Úspěšně a s maximální péčí dovede vést i všechna školení.

Harmonogram školení

Jindřiška Nováková

Jindriska_Novakova@gordic.cz

Především oblast personalistiky a s ní spjaté moduly lze označit za Jindřiščino domácí prostředí. Moduly Práce a mzdy, Personalistika a Trexima nejen implementuje a testuje, ale i školí, a to už od roku 2003. Není tak rozhodně přehnané označit ji za specialistku, která vás na školení obohatí jak v rovině teoretické, tak v té praktické.

Harmonogram školení

Jana Palánová

Jana_Palanova@gordic.cz

Školení ekonomických modulů systému GINIS Standard se zaměřením na zpracování bezhotovostních plateb, evidenci DPH, zpracování daňových dokladů a předběžnou finanční kontrolu v elektronické podobě. Tak lze popsat Janino hlavní školicí zaměření. Dovede však zdatně proškolit i jakoukoli novinku, ať už funkční nebo legislativní.

Harmonogram školení

Lukáš Plhoň

Lukas_Plhon@gordic.cz

Lukáš působí jako implementační pracovník spisové služby, ekonomického subsystému, administrací a registrovaných agend. Hlavním předmětem jeho zájmu a práce je vývoj modulu POK. Implementaci GINIS vedl na mnoha obcích s rozšířenou působností, v příspěvkových organizacích a účastnil se i projektu na MPSV a MO.

Harmonogram školení

Michal Polák

Michal_Polak@gordic.cz

Ředitel odboru manažerského účetnictví a controllingu. Řídí vývoj nástrojů pro podporu controllingových procesů ve veřejné správě. Zároveň je hlavním metodikem manažerského účetnictví. Více než 10 let je architektem řešení datových skladů a nástrojů Business Intelligence pro organizace ve veřejné správě.

Harmonogram školení

Martin Popela

Martin_Popela@gordic.cz

Senior konzultant zabývající se účetní metodikou, který již celé desetiletí pracuje jako jeden z hlavních analytiků a implementátorů jednotlivých projektů v Praze, jako například nasazení ERP systému v Městské části Praha 1. Součástí spektra jeho činností jsou i konzultace a tvorba účetních předkontací.

Harmonogram školení

Jiří Rada

Jiri_Rada@gordic.cz

Potřebujete radu? Jste tu správně! Specialista implementace GINIS Express a GDPR vám vše objasní. Technická i metodická podpora uživatelů ve veřejné správě je mu víc než vlastní. Nabídnout tak dovede nejen individuální konzultace k problematice GDPR a zajištění funkce DPO, ale i hromadná školení řady GINIS Express.

Harmonogram školení

Tomáš Roh

Tomas_Roh@gordic.cz

Od roku 2009 má Tomáš na mušce oblasti systému spisové služby, evidence přestupků a vedení správních řízení, jak v rovině implementace, tak i servisní a metodické podpory. V minulosti se pro své schopnosti stal vedoucím řady významných projektů. Dovede své vědění i skvěle předávat. Je tak zárukou vaší spokojenosti.

Harmonogram školení

David Roháček

David_Rohacek@gordic.cz

Metodik, analytik, tester a lektor s bohatou praxí v oblastech mzdových a ekonomických agend GINIS i kybernetické bezpečnosti. V té je držitelem akreditace mezinárodního konceptu ECDL / ICDL pro IT Security. Davidovy lektorské a obchodní zkušenosti jsou zárukou, že se na školeních rozhodně nebudete nudit.

Harmonogram školení

Vojtěch Rychtecký

Vojtech_Rychtecky@gordic.cz

Spisová služba je Vojtěchův revír. Působí jako garant kvality produktů spisové služby GINIS. Kromě technické podpory jsou v jeho záběru i veškeré produkty na spisovou službu navázané. Jak při individuálních konzultacích, tak i při hromadných školeních si pouze ověříte, že byste jen obtížně hledali většího odborníka.

Harmonogram školení

Jiří Skryja

Jiri_Skryja@gordic.cz

Kořeny jeho metodické praxe, zaměřené zejména na oblasti základních registrů a spisové služby, sahají až do roku 2012. Hlavním zaměřením je metodik, ale zároveň je zdatným školitelem, který k vám rád své znalosti nasměruje a obohatí vás nejen o výčet schopností jednotlivých modulů, ale i o rady a poznatky z reálné praxe.

Harmonogram školení

Darina Sochorová

Darina_Sochorova@gordic.cz

Více než 20 let se zabývá tvorbou metodiky spisové služby, jejím školením, přípravou spisových a skartačních řádů pro organizace veřejné správy, implementací a údržbou systémů pro správu dokumentů a také metodickou podporou. Kromě toho se věnuje i metodice, implementaci a školení modulu Usnesení.

Harmonogram školení

Daniela Stloukalová

Daniela_Stloukalova@gordic.cz

V rámci dodávek převážně ekonomických systémů, s více než 18letou praxí a zkušenostmi, se zabývá zpracováním analýz a realizací. Včetně následné metodické a technické podpory. Dále se specializuje na produktová školení v oblasti skladového hospodářství, majetku a ekonomických modulů.

Harmonogram školení

Markéta Suchá

Marketa_Sucha@gordic.cz

Milá a vstřícná metodička účetnictví pro příspěvkové organizace provede účastníky školení ekonomickými agendami, legislativními předpisy a poskytne i servisní podporu. Skvěle školí i metodiku PAP. Jako bývalá účetní se dokonale vyzná v této oblasti a díky rozsáhlým praktickým zkušenostem dovede profesionálně a věcně proškolit.

Harmonogram školení

Radoslava Svobodová

Radka_Svobodova@gordic.cz

Dlouholetá praxe na pozicích hlavní účetní, interní auditorky či metodičky na magistrátu města i v ekonomických odborech resortu, orgánu státní správy a příspěvkové organizace jen dokladuje Radoslavy bohaté zkušenosti. O ty se s vámi ráda podělí při školeních zaměřených zejména na Roční uzávěrku a Předkontace.

Harmonogram školení

Petr Šplíchal

Petr_Splichal@gordic.cz

Petr zná GINIS Express doslova ze všech stran. Dlouholeté praxi ve firmě GORDIC, která tuto platformu vyvíjí, totiž předcházelo nabytí uživatelských zkušeností na ekonomickém odboru příspěvkové organizace. Díky Petrovým školením se začátečníci v modulech rychle zorientují a pokročilejší významně rozšíří své znalosti i schopnosti.

Harmonogram školení

Petra Štěpánková

Petra_Durackova@gordic.cz

Ekonomické agendy jsou Petřiným revírem. Věnuje se tvorbě uživatelských příruček, samotné implementaci, servisní podpoře i implementačním školením. Buďte si jistí, že pokud dorazíte na Petrou vedené školení, bude před vámi stát opravdový odborník a dobrý řečník.

Harmonogram školení

Zdeněk Tišl

Zdenek_Tisl@gordic.cz

Ve společnosti Gordic působí jako ředitel metodické sekce s více než 13letou praxí v oblasti metodiky účetnictví a rozpočtu organizací veřejného sektoru. Specializuje se hlavně na oblast majetku a aktivně se podílí na tvorbě všech celostátních metodik Gordic

Harmonogram školení

Petra Vejtrubová

Petra_Vejtrubova@gordic.cz

Tvorba spisových plánů na míru, servisní (administrační) podpora agendy nebo školení. To vše v oblasti spisové služby Petra ovládá. A i díky osobní zkušenosti s provozem spisové služby ve státní správě ji ovládá výborně. Na školení se tak můžete těšit na odborníka, který zná problematiku bez nadsázky ze všech úhlů.

Harmonogram školení

Jana Vídeňská Minářová

Jana_Minarova@gordic.cz

Slovo expert asi nejlépe vystihuje její úroveň znalostí a zkušeností ve světě účetních a finančních výkazů, Pomocného analytického přehledu i dalších oblastí účetnictví a rozpočtu veřejného sektoru. Účastníci školení tak získají více než kvalitní teoretický základ, příběhy z praxe i legislativní novinky a jejich analýzy.

Harmonogram školení

Kamil Virág

Kamil_Virag@gordic.cz

Již 22 let se profesně věnuje informačním technologiím v oblasti systémového inženýrství, databázových systémů, počítačových sítí. Působil jako administrátor IT a databázových systémů, produktový vývojář, bezpečnostní správce. V posledních 10 letech se zabývá bezpečnostními analýzami ICT a návrhem zabezpečení.

Harmonogram školení

Jan Vladyka

Jan_Vladyka@gordic.cz

Působí jako servisní pracovník napříč GINIS Express. Ve svých školeních se zaměřuje především na provázanost mezi moduly WKDF, WKOF, WKXF, díky možnosti nalezení značné časové úspory. Jako letecký specialista si přinesl pečlivost, spolehlivost a přesnost. Nemusíte se tak bát zbytečné omáčky, jde k jádru věci.

Harmonogram školení

Kateřina Votavová

Katerina_Votavova@gordic.cz

Kromě hlavního zaměření na Organizační složky státu a Státní příspěvkové organizace se věnuje také Územně samosprávným celkům a Příspěvkovým organizacím v rámci metodiky účetnictví a rozpočtu. Její metodická praxe však dosahuje ještě dále – konkrétně k modulu DDP (Daně, dávky, poplatky), u kterého se podílí i na vývoji.

Harmonogram školení

Petr Vyplašil

Petr_Vyplasil@gordic.cz

Kromě analyticko-metodické činnosti v oblasti rozpočtu a účetnictví je náplní Petrovy práce i tvorba výstupních sestav a reportů nebo vývoj a provoz projektů, které dovedou přispět k přeměně měst ve Smart Cities a zefektivnění komunikace občanů s úřady – konkrétně Interaktivní úřad, Rozklikávací rozpočet nebo Otevřená data.

Harmonogram školení

Václav Vytiska

Vaclav_Vytiska@gordic.cz

Integrovat nová řešení a zajistit přitom kybernetickou bezpečnost – kromě toho, že to je cíl snad každého moderního úřadu, jsou to i oblasti, na které se Václavova práce orientuje. Mnohaleté zkušenosti s implementací otevřené integrační platformy GINIS a kybernetickou bezpečností zaručují, že k vám na školeních promluví opravdový specialista.

Harmonogram školení

David Wildman

David_Wildman@gordic.cz

Ekonomické agendy jsou od roku 2006 Davidův denní chléb. Během uplynulých let je stihl poznat okem projektového vedoucího, implementátora, servisního technika i školitele. Na své pažbě úspěšných implementací má již mnoho zářezů různých velikostí. O poznatky z praxe i uživatelské rady se s vámi rád na svých školeních podělí.

Harmonogram školení

Veronika Zouharová

Veronika_Zouharova@gordic.cz

Rok 2003 byl pro Veroniku tím osudným – spojily se kroky její s personalistikou. Osm let poté přišlo spojení druhé, s firmou GORDIC, kde na personalistiku navázala a prohloubila svoji specializaci zaměřením na veškeré společností nabízené moduly z oblasti Personalistiky a mezd v rovině vývoje, implementace, konzultace a školení.

Harmonogram školení

Viktor Žigo

Viktor_Zigo@gordic.cz

Viktor působí jako garant kvality produktů Ekonomického subsystému GINIS a my vám garantujeme, že jeho školení v této problematice budou působivá pro vás. Důkazem vám může být i jeho více než dvacetiletá zkušenost s různými projekty, metodikou i lektorskou činností. Stále nejste přesvědčení? Přijďte na školení a Viktor vás přesvědčí sám!

Harmonogram školení

Michal Žirovnický

Michal_Zirovnicky@gordic.cz

V rámci dodávek převážně ekonomických systémů se zabývá zpracování analýz a realizací, včetně následné metodické a technické podpory. Dále se specializuje na produktová školení a školení pro administrátory. Je schopen řešit technické otázky, databáze, integrační procesy, ale i návrhy celých infrastruktur.

Harmonogram školení