Gordic Partner Program

Síť certifikovaných partnerů

Co znamená GPP

GORDIC Partner Program označuje síť právně a obchodně nezávislých, certifikovaných partnerů společnosti GORDIC spol. s r.o., oprávněných poskytovat produkty a služby rozvoje a integrace zákazníkům, výhradně využívajícím bezpečné integrační platformy GINIS Enterprise+ a GYBER Enterprise+.

Cíle GPP

Realizace tohoto programu přispívá k větší otevřenosti výběrových řízení při zachování vysoké úrovně poskytovaných služeb a bezpečnosti informací. Zároveň jsou cíli vyšší efektivita a transparentnost výkonu veřejné správy, vedoucí k eliminaci případné závislosti na jednom dodavateli.

Základní atributy

Společnosti, které se uchází o účast v tomto programu, musí splňovat několik požadavků, jako jsou odbornost, společenská odpovědnost, zavedený compliance program, včetně etického kodexu a aktivní přístup k systému řízení bezpečnosti informací, včetně kybernetické bezpečnosti. S tím souvisí i bezplatné a aktivní členství v KYBEZ, které je považováno taktéž za jeden z kvalifikačních atributů pro partnerství v GPP.

Platformy a edice GPP

GINIS Enterpise+

GINIS Enterprise+ je bezpečná, individualizovatelná a legislativně udržovaná integrační platforma pro ekonomické a administrativní procesy veřejné správy (OSS, ÚSC včetně jimi zřizovaných a řízených PO, SP, SRO a AS). Řeší rovněž procesy související s bezpečností informací, kybernetickou bezpečností a podporou ZoKB.

GYBER Enterprise+

GYBER Enterprise+ je bezpečná přednastavená, individualizovatelná a legislativně udržovaná integrační platforma pro IoT (IoE) procesy ve veřejném i soukromém sektoru. Představuje ideální řešení pro rozsáhlé SmartRegions, SmartCities a SmartBuildings projekty.

Kybernetická bezpečnost

V rámci GPP mohou partnerské subjekty dodávat rovněž produkty GORDIC® z oblasti kybernetické bezpečnosti — nástroje pro analýzu, mapování, správu a ochranu osobních údajů a řízení kybernetické bezpečnosti, tedy produktové řady GDA, PDIL, GDPO, CSA a s nimi související školení.

Naši partneři

Chci se stát partnerem