Partnerství

Síť partnerů

Technologičtí partneři

Jako vývojová firma spolupracujeme s řadou předních technologických partnerů, kteří nám pomáhají přinášet našim zákazníkům ta nejmodernější řešení, rychle reagovat na nové trendy a klientské potřeby.

Síť certifikovaných partnerů

Gordic Partner Program

GORDIC Partner Program (GPP) představuje síť certifikovaných partnerů společnosti Gordic, oprávněných poskytovat produkty a služby rozvoje a integrace uživatelům edic GINIS Enterprise+ a GYBER Enterprise+. Společně se standardizovaným otevřeným rozhraním GINIS (možnost modulárního plánování) a smluvně zajištěnými podmínkami exit strategií představuje existence partnerů jeden z klíčových bodů prevence možného rizika vendor lock-in efektu.

Využití služeb subjektů GPP přispívá k větší otevřenosti našich platforem a využití know-how partnerů při zachování vysoké úrovně poskytovaných služeb. Certifikované společnosti musí splňovat nejen odborné požadavky, ale musí rovněž prokázat svou společenskou odpovědnost, mít zavedený compliance program a aktivně přistupovat k systému řízení bezpečnosti informací, včetně kybernetické bezpečnosti.