Správní agendy a registry

PROČ PRÁVĚ NAŠE ŘEŠENÍ?

Komfortní vedení správních agend a řízení nebo příprava na zasedání zastupitelstva. I legislativní povinnosti lze řešit snadno a elegantně.

Řeší správu externích i interních registrů a rejstříků
Jednotné a uživatelsky přívětivé rozhraní pro správu
Nabízí všechny registry a rejstříky na jediném místě
Poskytuje online nebo dávkově aktualizovaná data
100% bezpečnost je naprostým základem i naší prioritou

Výběr modulů