Nové příspěvky na metodickém portále

Metodické novinky a články

Metodické novinky

Připravovaná novela DPH s účinností od 1. 1. 2025 – odpočet daně, obchodní majetek

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo dne 2. února 2024 pod č.j. MF-36861/2023/32-5 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „NZDPH“). NZDPH obsahuje transpozice směrnice Rady EU 2020/285 ze dne 18. 2. 2020, transpozice směrnice Rady EU 2022/542 ze dne 5. 4. 2022 a dále by měl reagovat na zkušenosti vyplývající z praxe a judikatury, které by v konečném efektu měly zjm. zefektivnit proces správy DPH a zvýšit právní jistotu dotčených subjektů. Plánovaná účinnost NZDPH je od 1. 1. 2025. Další problematikou obsaženou v NZDPH, na kterou v tomto článku zaměříme jsou upravená ustan

číst dále

Všechny články