Informační systém od společnosti GORDIC je na eNeschopenky připraven

2 min čtení

09.10.2019

GINIS od firmy s gordickým uzlem ve znaku umožňuje pohodlné a efektivní zpracování eNeschopenek přímo v populárním modulu Práce a mzdy. Legislativou podpořená elektronizace komunikace a dokumentů souvisejících s problematikou pracovní neschopnosti přinese výrazné zefektivnění a usnadnění práce všem dotčeným stranám.

Nový rok - nové podmínky

Pro ČSSZ bude významným datem 1. 1. 2020, kdy zahájí ostrý provoz povinného systému eNeschopenky. Jde o výrazné zjednodušení v podobě elektronického předávání informací mezi ČSSZ, lékaři, zaměstnavateli a pracovníky. Pojištěnec v dočasné pracovní neschopnosti již nebude muset předávat doklady zaměstnavateli. Náhrada mzdy i nemocenské mu přijde automaticky (oznamovací povinnost je samozřejmě zachována). Nemocnému v papírové podobě zůstane pouze průkaz práce neschopného.

Zásadní změny pro zaměstnavatele

Zaměstnavatelé přestanou přijímat doklady k nemocenskému od pojištěnce a předávat je OSSZ. Jde tak o další krůček ke kýženému stavu, kdy budou místo lidí obíhat patřičná stanoviště pouze dokumenty. Zaměstnavatel dále po 14 dnech neschopnosti zaměstnance odešle ČSSZ elektronickou přílohu k žádosti o dávku, kde nově uvede informaci, kam je zaměstnanci vyplácena mzda či plat. Poslední změna pro zaměstnavatele je pak zaslání hlášení s údaji potřebnými pro výplatu poslední dávky nemocenského, jakmile skončí dočasná pracovní neschopnost. Kromě ohlášení pracovní neschopnosti samotným pracovníkem (zákonná povinnost) bude moci nově k dokonalé informovanosti zaměstnavatel využít i ePortál.

Efektivní cesta skrze portál

Ke službám ePortálu ČSSZ bude možné se přihlásit buď pomocí systému datových schránek, nebo prostřednictvím jakéhokoliv prostředku v rámci Národní identitní autority, tzn. eOP nebo jméno, heslo, SMS. Zaměstnavatel díky portálu získá možnost stažení podepsaného souhrnného výstupu (PDF i XML) i zasílání vydefinovaných notifikací o dočasných pracovních neschopnostech svých zaměstnanců na určené datové schránky či e-mailové adresy (na e-mail budou zasílány pouze upozornění na dostupnost nových informací v rámci ePortálu). Do datové schránky zaměstnavatele zamíří notifikace o vzniku pracovní neschopnosti ihned poté, co se lékařem potvrzená informace o jejím uznání objeví v systému ČSSZ. Po zpracování podání na straně ČSSZ bude následovat i notifikace ověřená.

Práce s eNeschopenkami přímo v GINIS

Způsob zřízení služeb v rámci celého systému poskytuje dodavatelům SW možnost průběžného stahování informací o dočasných pracovních neschopnostech pracovníků do mzdového či personálního softwaru. Konkrétně systém GINIS Standard přináší po pořízení licenčního certifikátu eHPN v rámci modulu PAM celou řadu výhod. Tou největší je samozřejmě automatizované zpracování informací o dočasných pracovních neschopnostech v rámci GINIS Standard včetně dostupné úlohy pro zobrazení údajů o převzatých datech z ČSSZ. Dalšími přínosy jsou komplexní evidence všech načtených souvisejících dat z ČSSZ včetně tiskopisů, generování měsíčních změn na základě veškerých získaných dat, kontroly na existenci měsíčních změn oproti načteným údajům k dočasným pracovním neschopnostem či sledování splnění povinnosti zaměstnavatele odesílat hlášení o ukončení pracovní neschopnosti.