Aplikace CityVizor přibližuje občanům hospodaření města

2 min čtení

09.12.2019

Jak být prostě transparentní? Jak dávat data do souvislostí a jednoduše, přehledně je předávat občanům a zároveň je mít na jednom místě? Odpovědí na tyto otázky může být opensource aplikace CityVizor, která si klade za cíl přehledně a otevřeně informovat občany o hospodaření (nejen) měst a obcí.

Prevence i zjednodušení

Asi není potřeba zdůrazňovat, že otevřený způsob informování veřejnosti o hospodaření až do úrovně zveřejňování faktur (a zároveň možnost srovnání) představuje výrazný krok v prevenci nehospodárného jednání. Využitím aplikace se zvyšuje kvalita kontroly nakládání s veřejnými prostředky a zároveň se díky přehlednosti zobrazovaných dat dostanou požadované informace k té skupině obyvatel, která o ně má zájem. V aplikaci se lidé mohou probírat jednotlivými položkami včetně přehledu výdajů a příjmů za jednotlivé oblasti, výpisu jednotlivých faktur za všechny měsíce a registru smluv, které město v určeném časovém období uzavřelo. Pod záložkou úřední deska pak uživatel nalezne nejnovější veřejné úřední dokumenty. Nástroj využívá data z ekonomického systému organizace, která musí uživatel vyexportovat a ideálně automatizovaně do CityVizoru dostat. Právě díky nedávno realizovanému propojení se systémem GINIS společnosti GORDIC dochází k výraznému zjednodušení nahrávání příslušné datové sady. Díky vytvořenému rozhraní se data, vygenerovaná v patřičných formátech generátorem opendat GINIS, mohou promítnout v CityVizoru automaticky a okamžitě. Kromě úspory práce představuje tento způsob exportu výhodu v záruce správnosti a konzistence používaných účetních dat. Jako první využilo toto řešení hlavní město Praha, které CityVizor spustilo začátkem října tohoto roku. Pražský magistrát tak už nikdo nemusí složitě žádat o informace k hospodaření. Jsou volně na webu a v podobě srozumitelné široké veřejnosti.

Zpětná vazba

CityVizor je opensource aplikace pod licencí GNU GPL – tedy volně k využití. Zmíněný generátor může být využit i pro tvorbu dalších datových sad se širokou škálou uplatnění a pro systematickou práci s opendaty na úrovni města nebo regionu. Obě aplikace tedy mají potenciál dlouhodobého užívání. Garantem dlouhodobého provozu a rozvoje CityVizoru je po dohodě s iniciativou Česko.Digital spolek Otevřená města. Velký důraz je kladen na zpětnou vazbu k fungování aplikace a realizaci potřeb uživatelů z řad obcí – ať jsou to finanční experti, úředníci nebo politici. Pro uživatele systému to znamená pravidelnou aktualizaci a vylepšování aplikace užitečnými funkcemi, které usnadní její využívání. Česko.Digital je komunita špičkových vývojářů, designérů a produkťáků, kteří chtějí ve svém volném čase pomáhat státu i nestátním organizacím a dělat tak Česko lepším místem k životu.

Nejen pro občany

Na závěr je možná dobré připomenout, že aplikace CityVizor nemusí sloužit pouze občanům, ale usnadňuje práci také již zmíněným úředníkům nebo politikům. Ti mohou analyzovat, srovnávat a následně se i rozhodovat nejen dle dat vlastního úřadu, ale i dle dat jiných samospráv. Pracovníci úřadu, občané i firmy tak mají v rukou nástroj ke kontrole nakládání s veřejnými prostředky ve srozumitelné a vizuálně atraktivní podobě.

Přínosy otevřených dat

• Poskytnutí informací a dat ve formě vhodné pro analýzy, výstupy a další využití.

• Možnost kontroly hospodaření s veřejnými rozpočty díky zpřístupnění dat.

• Zvýšení kvality života ve městech díky nástroji umožňujícímu transparentnost úředních procesů.

• Potenciál inovací, nových služeb, významných úspor a zefektivnění i zrychlení procesů.

• Výstupy užitečné nejen pro úřady, ale i pro firmy, obyvatele a širokou veřejnost.