GINIS Express SQL

2 min čtení

30.01.2020

Má vaše organizace stále data na různých počítačích? Je na čase je sjednotit. Díky informacím centralizovaným na jednom serveru získáte řadu výhod.

Co vlastně je GINIS Express SQL a jak funguje?

GINIS Express SQL je informační systém vhodný pro menší organizace veřejné správy, jako jsou úřady městysu, obecní úřady a příspěvkové organizace, které požadují cenově dostupné řešení, a přitom chtějí využít výhod databázového systému. Díky tomuto řešení mohou spravovat své agendy prostřednictvím jednoduchých a vzájemně integrovaných aplikací.

Díky databázovému charakteru umožňuje systém efektivní ukládání, modifikaci a výběr velkého množství pořízených údajů. Výhodou řešení je efektivnější shromažďování, třídění a správa dat. Oproti klasickému souborovému systému má SQL varianta navrch také v následné filtraci či úpravě dat.

Jaké jsou jeho výhody?

 • – Bezpečnost
 • – získáte lepší ochranu proti virům a cizím útokům
 • – zálohování – automatické nebo ruční zálohování, které lze provést hromadně
 • – Cloud i On-Premise – vy rozhodnete, zda chcete mít data uložena u sebe nebo na cloudu
 • – Uživatelsky přívětivé prostředí – snazší orientace díky novému designu a novým grafickým prvkům

A jaké jsou konkrétní výhody vybraných modulů ve verzi SQL?

PAM – Práce a mzdy

 • – uživatelské nastavení seznamů, které si program zapamatuje a opětovně použije,
 • – rychlý export libovolných seznamů do excelu či txt a dalších souborů,
 • – velký výběr nastavení úrovní přístupů pro jednotlivé uživatele,
 • – členění karty pracovníka na kartu osoby a karty pracovně právních vztahů. Údaje o osobě se zadávají pouze jednou a všechny pracovně právní vztahy si tyto údaje přebírají,
 • – zpracování libovolného počtu pracovně právních vztahů jednoho pracovníka,
 • – přehledná evidence a orientace ve výplatkách pracovníka (dílčí výplatky a jedna sumární),
 • – stanovení nároku na dovolenou, výpočtu exekucí, průměrů a dalších specifických položek,
 • – zadávání kalendářů s ohledem na zkrácený úvazek,
 • – automatická komunikace mezi moduly,
 • – elektronická komunikace s veřejnými institucemi (ZP, ČSSZ, FÚ).

KDF a KOF – Kniha došlých a odeslaných faktur

 • – grafické znázornění stavu a typu faktur, poukazů, bankovních výpisu,
 • – využívání databázového stroje, možnosti dalšího vytěžení dat,
 • – sjednocení vzhledu i parametrů,
 • – vzájemné propojení modulů.

PER – Personalistika

 • – karta pracovníka s evidencí všech pracovně právních vztahů,
 • – evidence personálních údajů na jedné kartě osoby,
 • – plánování a evidence zdravotních prohlídek,
 • – zařazení zaměstnance dle katalogu prací,
 • – podrobnější evidence praxe pro stanovení platového postupu,
 • – kontrola uznání praxe za dobu MD a RD,
 • – měsíční kontrolní chod zobrazující chyby a upozornění ve zpracování,
 • – hromadné zpracování s průvodcem,
 • – přehledné rozdělení tiskových sestav,
 • – uživatelsky definovatelné strukturované poznámky.

Podívejte se na shrnující video: