Konference Energetický management pro veřejnou správu

1 min čtení

17.02.2020

Gordic spol. s .r.o., HDL Automation s.r.o. a Mymight s.r.o. našly společnou platformu pro oslovení veřejné správy. Všechny tři brandy prezentoval Ing. Ladislav Mazač v tématu zaměřeném na úsporu energií municipalit na konferenci Energetický management pro veřejnou správu, probíhající ve dnech 21. a 22. ledna 2020 v Praze.

Posluchače zaujala možnost bezdrátové zónové regulace vytápění IQRC ve spojení s odečtem naměřených hodnot z jiných technologií, které ještě nejsou „smart“, přes QR kód aplikací Meteron, s následným propojením do ERP systému GINIS. Nejvíce zaujalo bezdrátové řešení regulace vytápění IQRC, kdy termostatické hlavice jsou namontovány na stávající teplovodní radiátory a celá instalace systému klade minimální nároky na rekonstrukci.

Konference se účastnilo okolo 160 zástupců především veřejné správy, ale i zástupců za dodavatele. Stejné složení bylo i na straně přednášejících, zástupci veřejné správy referovali o svých realizovaných energetických projektech, dodavatelé nabízeli vhodná řešení podložená referencemi. Na dopolední blok přednášek navazovala skupinová diskuse u sedmi kulatých stolů s jednotlivými přednášejícími. Ti se po 15 minutách střídali tak, aby každý diskusní kroužek mohl podrobit „křížovému výslechu“ každého přednášejícího. Toto netradiční pojetí konference uvolnilo atmosféru, v menších skupinách se rozproudila diskuse, což přineslo debatu nad konkrétními případy.