Podílíme se na dokončení díla našich předků

1 min čtení

17.04.2020

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha se řadí mezi výjimečné evropské chrámy. Stala se místem, kde probíhaly korunovace i místem odpočinku českých králů. Bezpochyby ji můžeme považovat za symbol naší vlasti. Přesto ji ještě něco chybí. Při dostavbě chrámu v roce 1929 se totiž nedostávalo financí na to, aby byla katedrála vybavena plnohodnotným varhanním nástrojem.

Od té doby bylo podniknuto několik pokusů tento stav napravit. Všechny byly neúspěšné. Až dnes máme novou příležitost, jak naplnit odkaz našich předků a symbolicky katedrálu dokončit. Každý z nás máme jedinečnou možnost se nesmazatelně zapsat do samotné stavby katedrály a adoptovat některou z píšťal reprezentativního nástroje, který bude odpovídat svou velikostí majestátnímu prostoru chrámu.

Jako hrdá česká firma s více než 25letou tradicí jsme velmi rádi přispěli i my svým malým dílem a stali se donátorem píšťaly Z15 – Bombarde 16´, tón G. Celkem varhany, které již nyní vznikají nedaleko Barcelony, rozeznívá neuvěřitelných 6 500 píšťal. Pokud i vy zvažujete některou z píšťal adoptovat, neváhejte. Nabídku najdete na webových stránkách. Společně se už podařilo nashromáždit téměř 85 milionů.